Cystadlaethau Llyfrau i Ysgolion Cynradd 2009

CYSTADLAETHAU LLYFRAU CYMRAEG 2009

BUDDUGWYR BLYNYDDOEDD 3 A 4


1af Ysgol Gynradd Llanfairpwllgwyngyll, Ynys Môn

Cystadlaethau Llyfrau Cymraeg 2009, Blwyddyn 3 a 4: 1af

2il Ysgol Gynradd Pen Barras, Rhuthun, Sir Ddinbych

Cystadlaethau Llyfrau Cymraeg 2009, Blwyddyn 3 a 4: Cyflwyniad

Cydradd 3ydd Ysgol Gynradd Llechyfedach, Tymbl, Sir Gaerfyrddin

Cystadlaethau Llyfrau Cymraeg 2009, Blwyddyn 3 a 4: =3ydd

Cydradd 3ydd Ysgol Gymraeg Pwll Coch, Caerdydd

Cystadlaethau Llyfrau Cymraeg 2009, Blwyddyn 3 a 4: =3ydd

Tlws y Cyflwyniad: Ysgol Gynradd Pen Barras, Rhuthun, Sir Ddinbych

Cystadlaethau Llyfrau Cymraeg 2009, Blwyddyn 3 a 4: Cyflwyniad

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

BUDDUGWYR BLYNYDDOEDD 5 A 6

1af Ysgol y Wern, Caerdydd

Cystadlaethau Llyfrau Cymraeg 2009, Blwyddyn 5 a 6: 1af

2il Ysgol Gynradd Pant Pastynog, Sir Ddinbych

Cystadlaethau Llyfrau Cymraeg 2009, Blwyddyn 5 a 6: 2il

Cydradd 3ydd Ysgol Gynradd Cerrigydrudion, Conwy

Cystadlaethau Llyfrau Cymraeg 2009, Blwyddyn 5 a 6: 3ydd


Cydradd 3ydd Ysgol Gynradd Llanfaircaereinion, Powys

Cystadlaethau Llyfrau Cymraeg 2009, Blwyddyn 5 a 6: 3ydd

Tlws y Cyflwyniad: Ysgol Gynradd Pant Pastynog, Sir Ddinbych

Cystadlaethau Llyfrau Cymraeg 2009, Blwyddyn 5 a 6: Cyflwyniad

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

CYSTADLAETHAU LLYFRAU SAESNEG I YSGOLION CYNRADD 2009

1af Ysgol Gynradd St Andrew's Major, Dinas Powys, Bro Morgannwg

Cystadlaethau Llyfrau Saesneg 2009: 1af


2il
Ysgol Gynradd Pennar, Doc Penfro, Sir Benfro

Cystadlaethau Llyfrau Saesneg 2009: 2il


3ydd
Ysgol Gynradd Pont-y-gof, Glyn Ebwy, Blaenau Gwent

Cystadlaethau Llyfrau Saesneg 2009: 3ydd

Tlws y Cyflwyniad: Ysgol Gymraeg y Fenni, Sir Fynwy

Gwales

Llyfrau o Gymru ar-lein

gwales.com

Y Fasnach Lyfrau Ar-lein

Cronfa wybodaeth Cyngor Llyfrau Cymru i'r fasnach lyfrau

Y Fasnach Lyfrau Ar-lein