Cystadlaethau Llyfrau i Ysgolion Cynradd 2011

CYSTADLAETHAU CYMRAEG

Tlws Coffa Anwen Tydu (a roddir i’r ysgol â’r cyflwyniad gorau):

Ysgol Gymraeg Treganna a Than yr Eos (Caerdydd) - Blynyddoedd 5 a 6.

Tlws Anwen Tydu Bl 5 a 6 2011


Ysgol Dyffryn Banw (Powys) - Blynyddoedd 3 a 4.

Tlws Anwen Tydu Bl 3 a 4 - 2011

Tarian Dr Dewi Davies (a roddir i’r ysgol â’r marciau uchaf yn y trafod a’r cyflwyno):

Blynyddoedd 5 a 6
1af - Ysgol Sant Curig (Bro Morgannwg)

Tarian Dr Dewi Davies Bl 5 a 6 - 2011


2ail - Ysgol Treganna a Than yr Eos (Caerdydd)
cydradd 3ydd - Ysgol Santes Tudful (Merthyr Tudful) / Ysgol Dafydd Llwyd (Powys) / Ysgol Betws Gwerful Goch (Sir Ddinbych)

Blynyddoedd 3 a 4
1af Ysgol y Wern (Caerdydd)

Tarian Dr Dewi Davies Bl 3 a 4 -2011
cydradd 2ail - Ysgol Pontardawe (Castell-nedd a Phort Talbot) / Ysgol Maenclochog (Sir Benfro)
3ydd - Ysgol Dyffryn Banw (Powys)

Y beirniaid oedd Eirlys Eckley ac Eirwen Jones (trafodaethau), ac Euros Lewis ac Annwen Elis Jones (cyflwyniadau).

CYSTADLAETHAU SAESNEG

1af Ysgol Gynradd Broadhaven, Sir Benfro

Cwis Saesneg 2011 - Broadhaven

2ail Cynwyd Sant, Pen-y-bont ar Ogwr

3ydd Ysgol y Wern, Caerdydd

Cyflwyniad Gorau

Ysgol y Wern, Caerdydd

Cwis Saesneg 2011 - Ysgol y Wern

Gwales

Llyfrau o Gymru ar-lein

gwales.com