Cystadlaethau Llyfrau i Ysgolion Cynradd 2012

CYSTADLAETHAU CYMRAEG

Tlws Coffa Anwen Tydu (a roddir i’r ysgol â’r cyflwyniad gorau):

Ysgol Treganna a Than yr Eos (Caerdydd) – Blynyddoedd 5 a 6

Ysgol Treganna a Than yr Eos (Caerdydd)

Ysgol Bod Alaw (Conwy) – Blynyddoedd 3 a 4

Ysgol Bod Alaw

Tarian Dr Dewi Davies (a roddir i’r ysgol â’r marciau uchaf yn y trafod a’r cyflwyno):

Blynyddoedd 5 a 6

1af – Ysgol Sant Curig (Bro Morgannwg)

Ysgol Sant Curig

2ail – Ysgol Treganna a Than yr Eos (Caerdydd)

3ydd – Ysgol Gymraeg Aberystwyth (Ceredigion)

Blynyddoedd 3 a 4

1af Ysgol Cefn Coch (Gwynedd)

Ysgol Cefn Coch

2ail – Ysgol Pen Barras (Sir Ddinbych)

3ydd – Ysgol Bod Alaw (Gwynedd)

GWOBR A RODDIR AM Y TRAFOD GORAU

Blynyddoedd 5 a 6.

Ysgol Gymraeg Aberystwyth, (Ceredigion)

Ysgol Gymraeg Aberystwyth

Blynyddoedd 3 a 4

Ysgol Cefn Coch (Gwynedd)

**********************

CYSTADLAETHAU SAESNEG

1af Ysgol Sant Curig, Bro Morgannwg

Ysgol Sant Curig

2ail Ysgol Narberth, Sir Benfro

3ydd Ysgol St Gwladys Bargoed, Caerffili

Trafod Gorau

Ysgol Sant Curig, Bro Morgannwg

Cyflwyniad Gorau

Ysgol Willow Brook, Caerdydd

Ysgol Willow Brook

Gwales

Llyfrau o Gymru ar-lein

gwales.com