Gwasanaethau i Ysgolion

Mae'r Cyngor Llyfrau yn cynnig cyfle gwych i athrawon a llyfrgellwyr gadw eu bys ar y botwm a chael yr wybodaeth ddiweddaraf am lyfrau ac adnoddau Cymraeg a Chymreig y Cwricwlwm Cenedlaethol.

Pa wasanaeth a gynigir?

Y Swyddogion Maes

Mae tri swyddog yn teithio trwy Gymru gyfan yn ymweld ag ysgolion cynradd ac uwchradd er mwyn rhoi arddangosfa o lyfrau a deunyddiau addysgol ac i gasglu archebion. Mae'r arddangosfeydd hyn yn rhoi cyfle gwych i athrawon bori yn y llyfrau yn ogystal â chael cyngor a chymorth gan swyddogion profiadol.
Gellir hefyd chwilio am wybodaeth am yr holl lyfrau sydd ar gael ar gronfa ddata'r Cyngor Llyfrau ar y we trwy edrych ar ein safle www.gwales.com ar liniaduron y swyddogion. Cesglir archebion gyda chymorth y cyfrifiadur ac fe'u prosesir trwy siop leol o ddewis yr ysgol.

Mae'r swyddogion hefyd yn ymweld â llyfrgelloedd ac yn trefnu arddangosfeydd mewn cynadleddau a chyrsiau.

I drefnu ymweliad cysylltwch ag Eirlys Parry, Ysgrifenyddes yr Adran Llyfrau Plant a Hyrwyddo Darllen:

01970 624151 e-bost: eirlys.parry@llyfrau.cymru

Y Pecyn Tymhorol

Bob tymor anfonir pecyn cynhwysfawr i bob ysgol yng Nghymru, ac i nifer o lyfrgelloedd, yn cynnwys posteri lliwgar, taflenni gwybodaeth am lyfrau, taflenni Adnabod Awdur yn rhoi manylion diddorol a defnyddiol am awduron sy'n ysgrifennu yn Gymraeg neu yn Saesneg am Gymru, a thaflenni gan y cyhoeddwyr yn rhoi gwybodaeth am gyhoeddiadau newydd.

Y Swyddogion
Shoned Mererid Davies
Ifan Saer
Carys Monaghan

Gwales

Llyfrau o Gymru ar-lein

gwales.com

Y Fasnach Lyfrau Ar-lein

Cronfa wybodaeth Cyngor Llyfrau Cymru i'r fasnach lyfrau

Y Fasnach Lyfrau Ar-lein