Gwasanaethau

Mae llawer o waith y Cyngor Llyfrau'n ymwneud â darparu gwasanaethau sylfaenol i'r fasnach gyhoeddi. Dyma'r prif swyddogaethau craidd:

Golygu

Golygu

Mae’r Adran Olygyddol yn gwasanaethu cyhoeddwyr Cymru, ac yn delio ag oddeutu 175 o deipysgrifau bob blwyddyn, y rhan fwyaf ohonynt yn Gymraeg.

Dylunio

Dylunio

Mae'r Adran Ddylunio yn cynnig gwasanaeth dylunio i gyhoeddwyr yng Nghymru. Bob blwyddyn bydd hyd at 100 o deitlau gwahanol yn mynd trwy ddwylo'r Adran.

Gwerthu a Marchnata

Gwerthu a Marchnata

Mae'r tîm gwerthu a marchnata yn gyfrifol am hyrwyddo llyfrau o Gymru. Mae cynrychiolwyr y Cyngor yn ymweld yn gyson â siopau ledled Cymru ac mae'r archebion a dderbynnir yn cael eu prosesu drwy Ganolfan Ddosbarthu'r Cyngor. Mae gan y Cyngor gysylltiadau â dosbarthwyr llyfrau ym Mhrydain i sicrhau bod llyfrau o Gymru ar gael ar draws y byd.

Hyrwyddo Llyfrau Plant

Hybu Llyfrau Plant

Mae'r Adran Llyfrau Plant yn trefnu amrywiaeth o weithgareddau gan gynnwys cystadlaethau llyfrau, clwb llyfrau, gwobrau a gwasanaethau i ysgolion.

Dosbarthu

Dosbarthu

Mae Canolfan Ddosbarthu'r Cyngor Llyfrau yn cynnig gwasanaeth dosbarthu cyfanwerthu i'r fasnach lyfrau yng Nghymru. Mae'r adeilad pwrpasol yn cynnwys stoc eang o lyfrau Cymraeg a llyfrau Saesneg o Gymru neu o ddiddordeb Cymreig.

Gwasanaethau Gwybodaeth

Gwasanaethau Gwybodaeth

Yr Adran Gwasanaethau Gwybodaeth sy'n gyfrifol am gasglu a dosbarthu gwybodaeth am lyfrau newydd a llyfrau sydd ar y gweill.

Newyddion

Newyddion o'r byd llyfrau yng Nghymru

Gwales

Llyfrau o Gymru ar-lein

gwales.com

Y Fasnach Lyfrau Ar-lein

Cronfa wybodaeth Cyngor Llyfrau Cymru i'r fasnach lyfrau

Y Fasnach Lyfrau Ar-lein