Dathlu Pŵer Barddoniaeth am Newid

21 Medi 2018

Mae Cyngor Llyfrau Cymru yn falch iawn o gydweithio gyda’r Forward Arts Foundation i ddathlu pŵer barddoniaeth ym mis Hydref.

Mae Cyngor Llyfrau Cymru yn falch iawn o gydweithio gyda’r Forward Arts Foundation i ddathlu pŵer barddoniaeth ym mis Hydref.

Eleni, daeth Cyngor Llyfrau Cymru’n bartner swyddogol gyda Diwrnod Cenedlaethol Barddoniaeth, gan fod yn gyfrifol am gyflenwi’r cynllun ledled Cymru, a hynny yn Gymraeg a Saesneg.

Dathliad blynyddol yw Diwrnod Cenedlaethol Barddoniaeth sy’n ysbrydoli pobl i ddarganfod, mwynhau a rhannu cerddi. Dyddiad y dathliad eleni yw 4 Hydref, a’r thema yw ‘barddoniaeth am newid’.

Mae Cyngor Llyfrau Cymru wedi trefnu dau ddigwyddiad cyffrous ar gyfer disgyblion o ddwy ysgol ym Mhontypridd, gan roi’r cyfle iddynt ddathlu Diwrnod Cenedlaethol Barddoniaeth mewn steil eleni.

Ar 3 Hydref, bydd disgyblion o Ysgol Gynradd Maes y Coed yn mynychu gweithdy creadigol arbennig yn Llyfrgell Treorchi gyda’r bardd a’r artist lleol, Siôn Tomos Owen. Y diwrnod canlynol, Diwrnod Cenedlaethol Barddoniaeth, bydd disgyblion o Ysgol Evan James yn teithio i Lyfrgell Ganolog Caerdydd i gwrdd â Bardd Plant Cymru, Casia Wiliam, a gweithio gyda hi.

I ychwanegu elfen gyffrous at y ddau ddigwyddiad hyn, bydd plant y ddwy ysgol yn teithio’n ôl ac ymlaen i’r llyfrgelloedd ar y trên, diolch i gwmni Trenau Arriva Cymru.

"Mae hwn yn gyfle gwych i blant o bob oedran ddod i gysylltiad â barddoniaeth," meddai Helen Jones, Pennaeth yr Adran Llyfrau Plant a Hyrwyddo Darllen, Cyngor Llyfrau Cymru. "Mae’r ddau ddigwyddiad yn cynnig i’r disgyblion brofiadau llenyddol cyffrous ac ysgogol y tu allan i’r ystafell ddosbarth – profiadau all gael effaith bositif ar eu dysgu ar draws y cwricwlwm."

Dywedodd Helgard Krause, Prif Weithredwr Cyngor Llyfrau Cymru, "Rydym yn ffodus o gael traddodiad barddol cyfoethog yng Nghymru, yn y ddwy iaith, a chyhoeddwyr sy’n gwneud pob ymdrech i gadw pŵer barddoniaeth yn fyw. Byddwn yn helpu siopau llyfrau ledled Cymru i hyrwyddo llyfrau o gerddi er mwyn annog pobl i ddod i gysylltiad â barddoniaeth. Mae Cyngor Llyfrau Cymru yn awyddus i annog pobl i fwynhau barddoniaeth ‘am newid’."

Am yr wybodaeth ddiweddaraf, dilynwch Trydar gyda’r hashnod #diwrnodbarddoniaeth.

Gwales

Llyfrau o Gymru ar-lein

gwales.com