Enillydd y Fedal Ryddiaith yn bachu Llyfr y Mis Cyntaf 2018

19 Rhag 2017

Nofel newydd enillydd y Fedal Ryddiaith eleni fydd Llyfr y Mis mis Ionawr 2018.

Dewiswyd  Glaw Trana  gan Sonia Edwards yn Llyfr y Mis Ionawr gan y Cyngor Llyfrau. Enillodd Sonia Y Fedal Ryddiaith yn Eisteddfod Genedlaethol Ynys Môn ym mis Awst ar gyfer ei chyfrol o straeon byrion,  Rhannu Ambarél.  Cyhoeddir  Glaw Trana  gan Wasg y Bwthyn o Gaernarfon.

"Dwi wrth fy modd fod  Glaw Trana  wedi cael ei ddewis i fod yn Llyfr y Mis Ionawr," meddai Sonia. "Mae'n deimlad braf derbyn cydnabyddiaeth mor bositif gan y Cyngor Llyfrau. Mae wedi bod yn gyfnod cyffrous a phrysur iawn, ac mae'r prysurdeb yn parhau gan fy mod i wedi dechrau sgwennu nofel newydd o'r enw Gavi  ar gyfer Gwasg y Bwthyn. Gan fy mod i bellach wedi ymddeol o fy swydd fel athrawes yn Ysgol Gyfun Llangefni, mae'n wych cael y cyfle i ganolbwyntio ar fy sgwennu."

"Mi fasa  Glaw Trana  yn anrheg ardderchog ar gyfer Dydd Santes Dwynwen 2018, gan ei fod yn trafod cariad, a'r peryglon o gadw hen gyfrinachau," meddai Marred Glynn Jones, Golygydd Creadigol Gwasg y Bwthyn. "Dilyniant i'r nofel Mynd Adra'n droednoeth yw'r nofel hon, ac mi gawn ni'r cyfle i ddilyn cymeriadau'r genhedlaeth nesa, Now a Lois. Ai nhw fydd yn talu'r pris am weithredoedd eu rhieni? Mae  Glaw Trana  yn stori rymus a gafaelgar sy'n sefyll ar ei thraed ei hun. Does dim rhaid i chi fod wedi darllen  Mynd Adra'n Droednoeth  cyn mynd i'r afael  â'r nofel hon. Yn sicr, mae'n stori sy'n cyffwrdd y galon."

"Does dim dwywaith nad yw Sonia Edwards wedi ennill ei phlwy fel un o lenorion mwyaf poblogaidd Cymru erbyn hyn, ac yn sicr fe fydd 'na groeso cynnes i'w nofel ddiweddaraf, Glaw Trana," meddai Helena O'Sullivan, Pennaeth Gwerthu a Marchnata Cyngor Llyfrau Cymru. "Dyma nofel hawdd iawn ei darllen sy'n gafael o'r dudalen gyntaf un, ac rydym yn gobeithio y bydd pobl yn tyrru i'w siopau llyfrau i'w prynu yn y flwyddyn newydd."

Gwales

Llyfrau o Gymru ar-lein

gwales.com