Cynlluniau Ysgoloriaethau i Awduron a Mentora 2019

15 Awst 2018

Mae Llenyddiaeth Cymru yn falch iawn o gyhoeddi bod eu cynlluniau Ysgoloriaethau i Awduron a Mentora 2019 nawr ar agor i dderbyn ceisiadau. Mae'r cynlluniau hyn yn agored i awduron ar ddechrau eu gyrfaoedd ac awduron profiadol fel ei gilydd.

Mae Llenyddiaeth Cymru yn falch iawn o gyhoeddi bod eu cynlluniau Ysgoloriaethau i Awduron a Mentora 2019 nawr ar agor i dderbyn ceisiadau. Mae'r cynlluniau hyn yn agored i awduron ar ddechrau eu gyrfaoedd ac awduron profiadol fel ei gilydd.

Mae Ysgoloriaethau Llenyddiaeth Cymru yn galluogi awduron i ddatblygu gwaith newydd, heb fod unrhyw ymrwymiad i gyhoeddi'r gwaith. Mae hyn yn rhoi'r rhyddid i awduron fentro i dir newydd a datblygu eu proses artistig, gan roi'r amser a'r adnoddau iddynt ymroi i ymchwilio, ysgrifennu, ail-edrych ac adlewyrchu.

Mae'r Cynllun Mentora yn cynnig cymorth a chyngor ymarferol i awduron ar ddechrau eu gyrfa trwy gynnig lle ar gwrs mentora pwrpasol yn ogystal  â chyfres o sesiynau un-i-un gydag awdur profiadol, er mwyn datblygu gwaith penodol sydd ar y gweill i safon cyhoeddi.

Y dyddiad cau ar gyfer ceisiadau Ysgoloriaethau a Mentora 2019 yw:
5.00 pm, Dydd Mawrth 11 Medi 2018.

Mae canllawiau llawn a ffurflenni cais ar gael i’w lawrlwytho o  wefan Llenyddiaeth Cymru.


Am ragor o wybodaeth cysylltwch  â Llenyddiaeth Cymru:
post@llenyddiaethcymru.org / 029 2047 2266

Gwales

Llyfrau o Gymru ar-lein

gwales.com