Cyhoeddi Cynllun i Feithrin Cenhedlaeth Newydd o Awduron a Darlunwyr Plant

6 Medi 2018

Mae Cyngor Llyfrau Cymru yn falch o gyhoeddi y bydd yn cynnal cwrs arloesol i awduron a darlunwyr plant 3-7 oed ar y cyd  â Llenyddiaeth Cymru mewn ymdrech i lenwi silffoedd siopau llyfrau  â chyhoeddiadau gwreiddiol Cymraeg i blant.

Mae Cyngor Llyfrau Cymru yn falch o gyhoeddi y bydd yn cynnal cwrs arloesol i awduron a darlunwyr plant 3-7 oed ar y cyd â Llenyddiaeth Cymru mewn ymdrech i lenwi silffoedd siopau llyfrau  â chyhoeddiadau gwreiddiol Cymraeg i blant.

Bydd y cwrs yn gyfle arbennig i chwe awdur a chwe darlunydd newydd ym maes ysgrifennu i blant ddod ynghyd am wythnos yng Nghanolfan Ysgrifennu Tŷ Newydd. Cynhelir y cwrs cyfrwng Cymraeg hwn yn ystod hanner tymor mis Chwefror 2019, ac mae'r broses ymgeisio ar agor nawr. Croesawir ceisiadau gan awduron a darlunwyr newydd, rhai sydd â pheth profiad yn y maes, ac awduron a darlunwyr profiadol mewn meysydd eraill sy’n edrych am her newydd.

Dan ofal dau diwtor, y Prif Lenor Manon Steffan Ros a'r darlunydd poblogaidd Jac Jones, bydd y cwrs yn cynnwys: gweithdai dwys i ddatblygu crefft y cyfranogwyr; astudiaeth o'r maes llyfrau plant gan edrych ar lenyddiaeth fyd-eang am ysbrydoliaeth; ac ymweliadau gan awduron gwadd. Daw'r wythnos i ben ar Ddydd Gŵyl Dewi gyda chyfle i'r awduron a darlunwyr gynnig syniadau o flaen panel o olygyddion gweisg Cymru.

Meddai Helen Jones, Pennaeth Adran Llyfrau Plant a Hyrwyddo Darllen Cyngor Llyfrau Cymru, "Rydym yn falch o allu cydweithio gyda Llenyddiaeth Cymru ar y prosiect cyffrous hwn i feithrin talent ym maes ysgrifennu a darlunio llyfrau llun a stori. Bydd gweld cynnydd yn y cynnyrch gwreiddiol yn y genre pwysig yma yn rhywbeth y dylid ei groesawu."

Meddai Leusa Llewelyn, Pennaeth Canolfan Ysgrifennu Tŷ Newydd, "Braf fydd cael cydweithio â'r Cyngor Llyfrau i ddarparu cwrs fydd yn help i lenwi bwlch penodol yn y byd cyhoeddi Cymraeg, a hynny yng nghwmni cewri yn y maes llên plant. Braf hefyd yw cael cydweithio â'r Cyngor i ymateb i alw’r Dr Siwan Rosser yn ei Harolwg Llyfrau Plant a Phobl Ifanc y dylid datblygu mwy o weithgareddau i sbarduno syniadau ac i fentora awduron llyfrau plant."

Y dyddiad cau i ymgeisio yw 5.00 pm brynhawn Mercher 31 Hydref. Am ffurflen gais a chyfarwyddiadau ar sut i ymgeisio am le ar y cwrs, neu am ragor o wybodaeth, ewch i wefan Llenyddiaeth Cymru neu e-bostiwch: tynewydd@llenyddiaethcymru.org

Caiff y cwrs hwn ei drefnu a'i ariannu gan Gyngor Llyfrau Cymru a Llenyddiaeth Cymru, gyda diolch hefyd i deulu'r diweddar Olwen Dafydd am rodd hael tuag at y cwrs.

Gwales

Llyfrau o Gymru ar-lein

gwales.com