Newyddion

Y Newyddion diweddaraf o'r byd llyfrau yng Nghymru

Gweld RSS

Cyhoeddi Grantiau i Gylchgronau Cymraeg ar gyfer 2019–2023 - 15 Ion 2019

Yn dilyn galwad agored am syniadau ar gyfer cylchgronau Cymraeg oedd yn dymuno gwneud cais am nawdd, derbyniwyd 19 o geisiadau gan gyhoeddiadau hen a newydd. Llwyddwyd i gefnogi 17 o deitlau, dau ohonynt yn newydd i’r maes. Yn ogystal â hynny, llwyddwyd i gynnig arian datblygu unwaith ac am byth i ddau deitl.

Hyrwyddo Lluosogrwydd Ymhlith Cylchgronau Saesneg - 15 Ion 2019

Mae Cyngor Llyfrau Cymru wedi cyhoeddi y bydd saith cylchgrawn Saesneg yn cael cynnig cymorth grant yn ystod y cyfnod cyllido nesaf, gyda lleisiau cyffrous newydd yn dod i’r amlwg ochr yn ochr â chyhoeddiadau mwy cyfarwydd sydd wedi hen ennill eu plwyf.

Cyngor Llyfrau Cymru yn cefnogi'r ymrwymiad ar draws y diwydiant i Ymddygiad Proffesiynol mewn Llyfrwerthu a Chyhoeddi - 14 Rhag 2018

Ymrwymiad ar draws y diwydiant i  YMDDYGIAD PROFFESIYNOL MEWN LLYFRWERTHU A CHYHOEDDI

A Raid Over Berlin yn cyrraedd y gwerthwr gorau Amazon - 29 Tach 2018

A Raid Over Berlin yn cyrraedd y gwerthwr gorau Amazon

A Raid Over Berlin yn cyrraedd y gwerthwr gorau Amazon.

Miloedd o blant Cymru wedi mwynhau darllen yn ystod gwyliau'r haf - 28 Tach 2018

Miloedd o blant Cymru wedi mwynhau darllen yn ystod gwyliau'r haf

Bu nifer fawr o blant yn darllen yr haf yma wrth iddynt gymryd rhan mewn antur wedi ei hysbrydoli gan gymeriadau Beano,  yn  ôl ystadegau newydd a ryddhawyd ddydd Gwener gan The Reading Agency.

Cyhoeddi Enwau Egin Awduron a Darlunwyr Plant Newydd Cymru - 20 Tach 2018

Cyhoeddi Enwau Egin Awduron a Darlunwyr Plant Newydd Cymru

Mae Llenyddiaeth Cymru a Cyngor Llyfrau Cymru yn falch o gael cyhoeddi enwau'r 16 unigolyn sydd wedi ennill lle ar Gwrs Ysgrifennu a Darlunio i Blant dan ofal y tiwtoriaid Jac Jones a Manon Steffan Ros ym mis Chwefror 2019.

Cystadleuaeth Farddoniaeth Premier League Writing Stars - 14 Tach 2018

Cystadleuaeth Farddoniaeth Premier League Writing Stars

Casia Wiliam, Bardd Plant Cymru yn ymuno â Rio Ferdinand, Olly Murs, Lauren Child a Joseph Coelho i feirniadu cystadleuaeth farddoniaeth Premier League Writing Stars.

Gŵyl Lyfrau Aberaeron - 26 Hyd 2018

Gŵyl Lyfrau Aberaeron

Bydd Gŵyl Lyfrau Aberaeron yn cael ei gynnal am y tro cyntaf yn Neuadd Goffa Aberaeron ar benwythnos y 3ydd a 4ydd o Dachwedd.

Nofel newydd Catherine Fisher wedi'i osod ar restr hir Gwobrau Llyfrau Blue Peter 2019 - 25 Hyd 2018

Nofel newydd Catherine Fisher wedi'i osod ar restr hir Gwobrau Llyfrau Blue Peter 2019

Mae stori hudolus llawn eira a sêr gan yr awdur enwog Catherine Fisher wedi ei gyhoeddi ar restr hir Gwobrau Llyfrau Blue Peter Book 2019 yn y categori Stori Gorau.

Seremoni Anrhydeddu Awdur Llyfrau Plant - Tlws Mary Vaughan Jones 2018 - 24 Hyd 2018

Seremoni Anrhydeddu Awdur Llyfrau Plant - Tlws Mary Vaughan Jones 2018

Y diweddar Gareth F. Williams, un o brif awduron llyfrau plant a phobl ifanc yr hanner canrif diwethaf yn y Gymraeg, yw enillydd Tlws Mary Vaughan Jones 2018.

Page 1 of 82
<<<12345678910>>>

Gwales

Llyfrau o Gymru ar-lein

gwales.com

Y Fasnach Lyfrau Ar-lein

Cronfa wybodaeth Cyngor Llyfrau Cymru i'r fasnach lyfrau

Y Fasnach Lyfrau Ar-lein