Newyddion

Y Newyddion diweddaraf o'r byd llyfrau yng Nghymru

Gweld RSS

Cysylltu â'r Cyngor Llyfrau ar ddydd Iau, 18 Ionawr - 17 Ion 2018

Gan fod gwaith yn cael ei wneud ar system ffôn y Cyngor Llyfrau - yng Nghastell Brychan a'r Ganolfan Ddosbarthu - gall fod toriad yn y gwasanaeth rhwng 9.00-5.00 o'r gloch.

Cystadleuaeth Mellten - 16 Ion 2018

Cystadleuaeth Mellten

Fel rhan o ddathliadau Diwrnod y Llyfr 2018 rydym yn rhedeg cystadleuaeth arbennig ar y cyd gyda comig Mellten.

Nadolig Llawen a Blwyddyn Newydd Dda! - 20 Rhag 2017

Nadolig Llawen a Blwyddyn Newydd Dda!

Nadolig Llawen a Blwyddyn Newydd Dda i chi. Bydd Swyddfeydd a Chanolfan Ddosbarthu y Cyngor ar gau o Ddydd Gwener y 22ain tan Dydd Mawrth y 2il o Ionawr 2018.

Enillydd y Fedal Ryddiaith yn bachu Llyfr y Mis Cyntaf 2018 - 19 Rhag 2017

Enillydd y Fedal Ryddiaith yn bachu Llyfr y Mis Cyntaf 2018

Nofel newydd enillydd y Fedal Ryddiaith eleni fydd Llyfr y Mis mis Ionawr 2018.

Cyhoeddi Adroddiad Rosser i Lyfrau Plant a Phobl Ifanc - 1 Rhag 2017

Yn dilyn eu Cyfarfod Blynyddol yn Aberystwyth ddoe (dydd Iau, 30 Tachwedd), mae Cyngor Llyfrau Cymru yn falch o rannu adroddiad terfynol y Dr Siwan Rosser o Ysgol y Gymraeg, Prifysgol Caerdydd, ar yr Arolwg Llyfrau Plant a Phobl Ifanc a gynhaliwyd ganddi yn gynharach eleni.

Sialens Ddarllen yr Haf 2017 - 30 Tach 2017

Sialens Ddarllen yr Haf 2017: The Reading Agency a llyfrgelloedd yn cyhoeddi cynnydd yn nifer y rhai a gymerodd ran yn y sialens Anifail-Ysbiwyr, ac mai'r Beano fydd thema 2018.

Siop Lyfrau 'Pop-yp' yn agor ym Machynlleth - 20 Tach 2017

Bydd siop lyfrau pop-yp yn agor yng nghanol tref Machynlleth yr wythnos hon. Bydd  Llyfrau@52 Stryd Maengwyn  yn agor ei drysau ddydd Sadwrn (18 Tachwedd), gan roi cyfle i ddarllenwyr weld yr holl lyfrau newydd sydd ar gael i’w prynu ar gyfer y Nadolig.

Cofio Dic gan Idris Reynolds yw Llyfr y Flwyddyn 2017 - 14 Tach 2017

Cofio Dic gan Idris Reynolds yw Llyfr y Flwyddyn 2017

Mewn seremoni fawreddog yng Nghaerdydd ar nos Lun 13 Tachwedd, cyhoeddodd Llenyddiaeth Cymru mai  Cofio Dic  gan  Idris Reynolds  yw prif enillydd Cymraeg Gwobr Llyfr y Flwyddyn 2017.

Wythnos Siopau Llyfrau Cymraeg (20–24 Tachwedd) - 14 Tach 2017

Wythnos Siopau Llyfrau Cymraeg (20–24 Tachwedd)

Fel rhan o Wythnos Siopau Llyfrau Cymraeg fe fydd Radio Cymru yn darlledu'n fyw o nifer o siopau llyfrau ledled Cymru o 20–24 Tachwedd.

Merch ar-lein yn y Siopau! - 27 Hyd 2017

Merch ar-lein yn y Siopau!

Wyt ti wedi gweld Zoella ar YouTube? Wyt ti wedi darllen ei llyfr  Girl Online?

Page 1 of 78
<<<12345678910>>>

Gwales

Llyfrau o Gymru ar-lein

gwales.com

Y Fasnach Lyfrau Ar-lein

Cronfa wybodaeth Cyngor Llyfrau Cymru i'r fasnach lyfrau

Y Fasnach Lyfrau Ar-lein