Newyddion

Y Newyddion diweddaraf o'r byd llyfrau yng Nghymru

Gweld RSS

'A Raid over Berlin' - stori wir wyrthiol o'r Ail Ryfel Byd - 17 Medi 2018

'A Raid over Berlin' - stori wir wyrthiol o'r Ail Ryfel Byd

Bydd John Martin, cyn filwr yr ail ryfel byd, yn derbyn copi o'r gofiant, sydd wedi'i gyhoeddi'n gyfrinachol ar raglen  The One Show  ar BBC1.

Anrhydeddu Awdur Llyfrau Plant: Tlws Mary Vaughan Jones 2018 - 17 Medi 2018

Anrhydeddu Awdur Llyfrau Plant: Tlws Mary Vaughan Jones 2018

Y diweddar Gareth F. Williams, un o brif awduron llyfrau plant a phobl ifanc yr hanner canrif diwethaf yn y Gymraeg, yw enillydd Tlws Mary Vaughan Jones eleni.

Cyhoeddi Cynllun i Feithrin Cenhedlaeth Newydd o Awduron a Darlunwyr Plant - 6 Medi 2018

Mae Cyngor Llyfrau Cymru yn falch o gyhoeddi y bydd yn cynnal cwrs arloesol i awduron a darlunwyr plant 3-7 oed ar y cyd  â Llenyddiaeth Cymru mewn ymdrech i lenwi silffoedd siopau llyfrau  â chyhoeddiadau gwreiddiol Cymraeg i blant.

Cynlluniau Ysgoloriaethau i Awduron a Mentora 2019 - 15 Awst 2018

Mae Llenyddiaeth Cymru yn falch iawn o gyhoeddi bod eu cynlluniau Ysgoloriaethau i Awduron a Mentora 2019 nawr ar agor i dderbyn ceisiadau. Mae'r cynlluniau hyn yn agored i awduron ar ddechrau eu gyrfaoedd ac awduron profiadol fel ei gilydd.

Medal Ryddiaith 2018 - 8 Awst 2018

Medal Ryddiaith 2018

Enillydd y Fedal Ryddiaith 2018 yw Manon Steffan Ros am ei nofel, 'Llyfr Glas Nebo'.

Gwobr Goffa Daniel Owen 2018 - 7 Awst 2018

Gwobr Goffa Daniel Owen 2018

Enillydd Gwobr Goffa Daniel Owen 2018 yw Mari Williams am ei nofel,  Ysbryd yr Oes.

Wynne Evans yn lansio'i fywgraffiad i ddysgwyr Cymraeg yn y Sioe Fawr yn Llanelwedd - 17 Gorff 2018

Wynne Evans yn lansio'i fywgraffiad i ddysgwyr Cymraeg yn y Sioe Fawr yn Llanelwedd

Bydd digwyddiad hwyliog yng nghwmni'r canwr enwog, Wynne Evans, yn cael ei gynnal ar lwyfan CFfI Cymru ar faes y Sioe Fawr yn Llanelwedd, ddydd Iau, 26 Gorffennaf, i ddechrau am 13.30.

Sialens Ddarllen yr Haf 2018 - 16 Gorff 2018

Sialens Ddarllen yr Haf 2018

Digonedd o Ddireidi yn Llyfrgell Ganolog Merthyr wrth i'r Gweinidog dros Addysg lansio Sialens Ddarllen yr Haf 2018.

Beth yw'r Gorau o'r Goreuon? - 9 Gorff 2018

Beth yw'r Gorau o'r Goreuon?

Mewn ymateb i rai o argymhellion yr  Adolygiad o Lyfrau Cymraeg ar gyfer Plant ac Oedolion Ifanc  gan Dr Siwan Rosser (Prifysgol Caerdydd), a gyhoeddwyd yr hydref diwethaf, mae Cyngor Llyfrau Cymru yn parhau gyda'r ymgyrch #gorauorgoreuon yn ystod Gŵyl Arall yng Nghaernarfon eleni.

Goronwy Wynne yn ennill Gwobr Llyfr y Flwyddyn 2018 - 27 Mehef 2018

Goronwy Wynne yn ennill Gwobr Llyfr y Flwyddyn 2018 gyda'i "ffrwyth llafur oes",  Blodau Cymru - Byd y Planhigion.

Page 1 of 81
<<<12345678910>>>

Gwales

Llyfrau o Gymru ar-lein

gwales.com

Y Fasnach Lyfrau Ar-lein

Cronfa wybodaeth Cyngor Llyfrau Cymru i'r fasnach lyfrau

Y Fasnach Lyfrau Ar-lein