Awr Fawr Cyw

Cystadleuaeth Diwrnod y Llyfr

Cystadleuaeth Diwrnod y Llyfr

Wyt ti’n hoff o ddarllen? Mae Diwrnod y Llyfr ar ei ffordd, ac fe allet ti ennill un o dri phecyn o lyfrau a nwyddau Cyw wrth wisgo fel cymeriad o lyfr! Anfona lun o dy hun, neu dy ffrindiau, wedi gwisgo fel unrhyw gymeriad. Fe allet ti fod yn arwr o gomic, ysbryd o lyfr arswyd, neu beth am fod yn Sali Mali am y diwrnod?

Anfon dy lun gyda dy enw, oedran a pha gymeriad wyt ti at cyw@s4c.co.uk neu at RHADBOST, CYW i gyrraedd cyn 2:00 prynhawn dydd Iau 6 Mawrth 2014 am gyfle i ennill!

Gwales

Llyfrau o Gymru ar-lein

gwales.com