Llyfr yn Anrheg 2014

Rhannwch y wefr o ddarllen drwy roi llyfr yn anrheg i’ch plentyn ar 6 Mawrth. Beth am ddewis o blith yr UN AR BYMTHEG O LYFRAU PENIGAMP yma – cynigion ar gael yn eich siop lyfrau leol rhwng 3 a 22 Mawrth.

Cliciwch ar Adnoddau yn y golofn dde i weld y dewis o deitlau.

Llyfr yn Anrheg 2014

RHOWCH LYFR YN ANRHEG I DDATHLU DIWRNOD Y LLYFR

24 Chwefror 2014


I ddathlu Diwrnod y Llyfr eleni, mae’r Cyngor Llyfrau a chyhoeddwyr Cymru wedi dod at ei gilydd i gynnig llyfrau gwych am brisiau arbennig a fydd yn gwneud anrhegion delfrydol i blant.

Bydd gostyngiadau sylweddol ar nifer o lyfrau plant am gyfnod cyfyngedig ac mae’r Cyngor Llyfrau yn annog pawb i fynd i’w siop lyfrau i weld y dewis penigamp fydd ar gael yno.

Meddai Angharad Tomos, Rheolwr Cynlluniau Hyrwyddo Darllen y Cyngor: ‘Mae Diwrnod y Llyfr yn ddathliad gwych o lyfrau a darllen, a pha ffordd well o ddathlu'r achlysur na thrwy roi llyfr yn anrheg. Mae darllen gyda'ch plentyn yn brofiad gwerthfawr, ac mae’n bwysig bod plant yn cael eu hysbrydoli i ddarllen.’

Cefnogir ymgyrch Llyfr yn Anrheg eleni gan S4C. Meddai Gareth Delve, cyflwynydd rhaglen Cyw: ‘Gyda llyfr yn eich llaw fe allwch gael antur heb adael y tŷ!’

Beth am ymuno yn hwyl y dathlu eleni a rhoi llyfr yn anrheg? Bydd y cynigion ar gael yn eich siop lyfrau leol neu ar wefan gwales.com rhwng 3 a 22 Mawrth i ddathlu Diwrnod y Llyfr a gynhelir eleni ar 6 Mawrth 2014. Pa lyfr fyddwch CHI’N ei ddewis?