Diwrnod y Llyfr 2012

Croeso i we-ddalennau Diwrnod y Llyfr.

Logo Diwrnod y Llyfr 2012

Y dyddiad i'w gofio ar gyfer 2012 yw dydd Iau 1 Mawrth.

********************************

Cystadleuaeth Animeiddio Stori

Enillwyd y gystadleuaeth gan:

Reuben Wallace, Ysgol Gynradd Cross Ash, Y Fenni ac Elin Sian Hughes, Ysgol y Gader, Dolgellau.

Byu cwmni animeiddio Turnip Starfish yn cynnal gweithdai yn y ddwy ysgol er mwyn cynhyrchu ffilm fer yn seiliedig ar y storïau buddugol.

Cliciwch y dolenni ar y chwith i wylio'r storïau buddugol.

***********************************

Dod â hanes yn fyw i 2,000 o blant

Dros gyfnod o bum niwrnod, wythnos cyn Diwrnod y Llyfr, bydd tua 2,000 o ddisgyblion o ysgolion cynradd ym Merthyr, Tredegar ac Aberdâr yn ne Cymru, a Llangefni a Chaernarfon yn y gogledd, yn cael cyfle unigryw i fwynhau perfformiad theatraidd doniol yn seiliedig ar Y Tuduriaid Trafferthus a’r Stiwartiaid Syrffedus, llyfr yn y gyfres Hanes Atgas, a gyhoeddir gan Wasg Gomer. Cynhelir y perfformiadau mewn dau leoliad gwych – Neuadd Fawreddog Castell Caerffili, a phentref hudolus Nant Gwrtheyrn ym Mhen Llŷn.

Plant St Aloyisus yng Nghastell Caerffili

*********************************

Darlith Flynyddol Diwrnod y Llyfr

Adeilad y Pierhead, Bae Caerdydd

Nos Fawrth, 28 Chwefror 2012

Siaradwr gwadd: Ann Keane, Prif Arolygydd Ei Mawrhydi

Trefnir gan Gyngor Llyfrau Cymru

**********************************

Pecyn Ar Daith

Mae’r pecyn hwn yn cyflwyno amrywiaeth o destunau darllen ar yr un thema, sef teithio, i ddisgyblion CA2, ond gellid hefyd ei ddefnyddio ym Mlwyddyn 7 yr ysgol uwchradd, neu at ddefnydd pontio rhwng y cynradd a’r uwchradd.

Mae’r pecyn yn cynnwys llawlyfr i athrawon –­ sy’n rhoi awgrymiadau o weithgareddau yn seiliedig ar y testunau y gellid eu cyflwyno yn yr ystafell ddosbarth –­ 15 copi o lyfryn y disgybl a CD, sy’n cynnwys adnoddau ychwanegol yn ogystal â holl gynnwys llyfryn y disgybl a llyfr yr athro, i’w ddefnyddio ar y bwrdd gwyn electronig.

Os hoffech sampl o’r pecyn, yn rhad ac am ddim, cysylltwch ag Eirlys Parry, os gwelwch yn dda (01970 624151 eirlys.parry@llyfrau.cymru).

Fel arall, cliciwch ar yr Adnodd sydd ei angen arnoch yn y golofn dde.

***********************************

Rhowch Lyfr yn Anrheg 2012

Rhowch Lyfr yn Anrheg i Ddathlu Diwrnod y Llyfr ar Ddydd Gŵyl Dewi 2012.

Dyma’ch cyfle i brynu pentwr o lyfrau penigamp am brisiau arbennig!

Mae’r llyfrau hyn yn gwneud anrhegion gwych i deulu a ffrindiau. A chofiwch, dim ond am gyfnod byr

iawn mae’r cynigion hyn ar gael – 13 Chwefror tan 3 Mawrth – felly, brysiwch i’ch siop lyfrau leol.

Cliciwch ar yr Adnoddau yn y golofn dde i weld y dewis sydd ar gael, neu ewch at wefan Gwales.com.

Poster Rhowch Lyfr yn Anrheg 2012

*********************************

Posteri Enwogion

Mewn datblygiad newydd eleni rydym wedi gosod cod Ymateb Cyflym ar bosteri’r enwogion. Gellir defnyddio ffôn symudol i ddarllen y cod er mwyn cael gwybodaeth am y llyfrau trwy wefan www.gwales.com.

Rhys Priestland

Rhys Priestland

George North

George North

Rhys Priestland

Rhys Priestand

George North

George North

Diwrnod y Llyfr 2011

Logo Diwrnod y Llyfr - Delwedd blwch

Diwrnod y Llyfr 2011

Logo Diwrnod y Llyfr - Delwedd blwch

Diwrnod y Llyfr 2011

Logo Diwrnod y Llyfr - Delwedd blwch