Bob blwyddyn, rydym yn ffodus o gael panel o feirniaid sydd â diddordeb mewn llyfrau plant yng Nghymru ac sy’n ymroi i’r dasg o ddarllen y llyfrau a enwebwyd ar gyfer Gwobrau Tir na n-Og.

Mae gennym un panel yn beirniadu’r teitlau Cymraeg yn y categorïau oedran cynradd ac uwchradd. Mae panel beirniaid arall yn gwerthuso’r llyfrau Saesneg sydd â chefndir Cymreig dilys.

PANEL CYMRAEG

Y pump beirniad ar y panel Cymraeg ar gyfer 2023 yw Morgan Dafydd  (cadeirydd), Sara Yassine, Francesca Sciarrillo, Sioned Dafydd a Siôn Edwards. Eu tasg nhw yw dewis y rhestr fer a’r enillydd terfynol. Cliciwch ar eu lluniau isod i gael gwybod mwy amdanynt a sgroliwch i lawr i gwrdd â’r panel Saesneg.

Morgan Dafydd
Sara Yassine

PANEL SAESNEG

Mae gwaith y paneli beirniadu yn eithriadol o bwysig. Nid yn unig y maent yn dewis y rhestr fer a’r enillwyr yn y pen draw, maent hefyd yn rhoi adborth gwerthfawr ar yr holl lyfrau, i gyhoeddwyr ac awduron. Cadeirydd y panel sy’n beirniadu’r llyfrau Saesneg yw Jannat Ahmed a fydd Simon Fisher a Liz Kennedy yn ymuno â hi. Cliciwch ar eu delweddau isod i gael gwybod mwy am ein beirniaid.