World Book Day Lecture

Yn ogystal â’r gweithgareddau ar gyfer plant ar gyfer Diwrnod y Llyfr, mae’r Cyngor Llyfrau hefyd yn cynnal darlith flynyddol i oedolion wedi’i thraddodi gan siaradwr amlwg.  

Dros y blynyddoedd, rydym wedi clywed gan awduron ac artistiaid, athrawon a gwleidyddion, i gyd yn trafod gwahanol agweddau ar ddiwylliant llenyddol Cymru.

Mae’r ddarlith bob yn ail rhwng y Gymraeg a’r Saesneg. Ym mis Mawrth 2019, cyflwynodd y nofelydd Tristan Hughes ddarlith ryfeddol ar bwysigrwydd Emyr Humphreys, sy’n dathlu ei flwyddyn canmlwyddiant. 

Iechyd Meddwl oedd y thema ar gyfer Diwrnod y Llyfr 2020 gyda phanel yn trafod sut mae darllen yn gallu cefnogi’n hiechyd a’n lles.