Beirniaid 2021

Bob blwyddyn, rydym yn ffodus i gael panel o feirniaid sydd â chysylltiad agos â llyfrau ac sy’n mynd ati gyda brwdfrydedd i ddarllen y llyfrau sydd wedi’u henwebu ar gyfer Gwobrau Tir na n-Og. Mae gennym un panel sy’n beirniadu’r cyfrolau Cymraeg yn y categori cynradd ac uwchradd, ac un panel sy’n edrych ar y cyfrolau Saesneg ag iddyn nhw gefndir Cymreig dilys.

PANEL CYMRAEG

Y pedwar sydd ar y panel Cymraeg ar gyfer 2021 yw Hywel James (Cadeirydd), Nia Morais, Morgan Dafydd ac Alun Horan. Eu gwaith nhw yw dethol y rhestr fer a’r enillwyr. Cliciwch ar eu lluniau i ganfod mwy amdanyn nhw ac ewch lawr y dudalen i gwrdd â’r panel Saesneg.

Hywel James
Nia Morais
Morgan Dafydd
Alun Horan

PANEL SAESNEG

Mae gwaith y panel beirniadu yn holl bwysig. Nid yn unig o ran dewis y rhestr a’r enillwyr ond hefyd o ran yr adborth ar yr holl lyfrau maen nhw’n ei ddarparu i’r cyhoeddwyr a’r awduron. Cadeirydd y panel sy’n beirniadu’r llyfrau Saesneg ag iddyn nhw gefndir Cymreig dilys yn 2021 yw Jo Bowers. Gyda hi’n gwmni y mae Jannat Ahmed, Pooja Antony ac Alex Ball. Cliciwch ar eu lluniau i gael gwybod mwy amdanyn nhw.

Jo Bowers, Cadeirydd Panel Beirniaid Saesneg Tir na n-Og 2021
Jannat Ahmed, un o feirniaid llyfrau Saesneg Gwobrau Tir na n-Og 2021
Pooja Antony, un o feirniaid llyfrau Saesneg Gwobrau Tir na n-Og 2021
Alex Ball, un o feirniaid llyfrau Saesneg Gwobrau Tir na n-Og 2021