Beirniaid 2022

Bob blwyddyn, rydym yn ffodus o gael panel o feirniaid sydd â diddordeb mewn llyfrau plant yng Nghymru ac sy’n ymroi i’r dasg o ddarllen y llyfrau a enwebwyd ar gyfer Gwobrau Tir na n-Og.

Mae gennym un panel yn beirniadu’r teitlau Cymraeg yn y categorïau oedran cynradd ac uwchradd. Mae panel beirniaid arall yn gwerthuso’r llyfrau Saesneg sydd â chefndir Cymreig dilys.

PANEL CYMRAEG

Y pedwar beirniad ar y panel Cymraeg ar gyfer 2022 yw Alun Horan (Cadeirydd), Morgan Dafydd, Sara Yassine a Ceri Griffith. Eu tasg nhw yw dewis y rhestr fer a’r enillydd terfynol. Cliciwch ar eu lluniau isod i gael gwybod mwy amdanynt a sgroliwch i lawr i gwrdd â’r panel Saesneg

Alun Horan
Morgan Dafydd
Sara Yassine
Ceri Griffith

PANEL SAESNEG

Mae gwaith y paneli beirniadu yn eithriadol o bwysig. Nid yn unig y maent yn dewis y rhestr fer a’r enillwyr yn y pen draw, maent hefyd yn rhoi adborth gwerthfawr ar yr holl lyfrau, i gyhoeddwyr ac awduron. Cadeirydd y panel sy’n beirniadu’r llyfrau Saesneg sydd â chefndir Cymreig dilys yn 2022, yw Alex Ball. Mae Jannat Ahmed, Simon Fisher a Lydia Bundy wedi ymuno â hi. Cliciwch ar eu delweddau isod i gael gwybod mwy am ein beirniaid.

Jannat Ahmed, un o feirniaid llyfrau Saesneg Gwobrau Tir na n-Og 2021
Simon Fisher
Lydia Bundy