Trustees

The Books Council of Wales is governed by its Executive Committee and Council. Our Trustees are the members of the Executive Committee. There are also a number of panels and sub-committees which report directly to the Executive Committee. Council meetings are open to the public.

COUNCIL MEMBERSHIP: 2020-21

Cyfredol ar 20.01.2021

Cadeirydd
Yr Athro M. Wynn Thomas *

Is-Gadeirydd
Rona Aldrich *

Ysgrifennydd Mygedol
Yr Athro Jane Aaron *

Trysorydd Mygedol
Chris Hywel Macey *

Cwnsler Mygedol
Gwydion Hughes *

Cyfreithiwr Mygedol
Alun P. Thomas *

LOCAL AUTHORITY REPRESENTATIVES

Anglesey

Gwynedd
Cllr Paul Rowlinson *

Conwy
Cllr Pat Hebron

Denbighshire
Cllr Tony Thomas

Flintshire
Cllr Ian B. Roberts *

Wrexham
Cllr John Pritchard*

Powys
Cllr Edwin Roderick *

Ceredigion
Cllr Lynford Thomas

Pembrokeshire
Cllr John T. Davies*

Carmarthenshire
Cllr Emlyn Dole

Swansea
Cllr Robert Francis-Davies

Neath Port Tablot
Cllr Rhidian Mizen*

Bridgend

Merthyr Tudful
Cllr Ernie C. Galsworthy *

Rhondda Cynon Taf
Cllr Geraint E. Hopkins *

Torfaen
Cllr Veronica Crick

Blaenau Gwent


Newport
Cllr Jason Hughes *

Caerphilly
Cllr Julian Simmonds

Vale of Glamorgan

Cllr Lis Burnett *

Cardiff
Cllr Jane Henshaw

Monmouthshire
Cllr Bob Greenland

OTHER REPRESENTATIVES

Chief Librarians
Richard Bellinger *
Gareth Griffiths *

ESTYN
Dr Meilyr Rowlands *

Cyngor Celfyddydau Cymru

WJEC
Dr D. Mark Smith **

National Library of Wales
Pedr ap Llwyd *

CILIP
Dr Amy Staniforth *

Friends of the Books Council
Ion Thomas / Bethan Gwanas *
Marian Delyth *

The Welsh Academy
Dafydd John Pritchard *

Panelau’r Cyngor
Lorna Herbert Egan *
Robat Arwyn *
Professor Daniel G. Williams *

Co-opted Members
Dr Cathryn Charnell-White*
Jonathan Adams *

EXECUTIVE COMMITTEE

Each member of the Council denoted by *

PANEL ENWEBIADAU

Cadeirydd neu Is-Gadeirydd y Cyngor
Yr Athro Jane Aaron
Dr R. Brinley Jones
Dr Brynley F. Roberts

PANEL GRANTIAU CYHOEDDI (CYMRAEG)

Robat Arwyn (Cadeirydd)
Nia Gruffydd (Is-gadeirydd)
Mari Rhian Owen
Ynyr Williams
Dr D. Russell Davies
Carys Mai Lloyd
Esyllt Maelor
Dr Llion Pryderi Roberts
Dorian Morgan
Matt D. Spry

PANEL GRANTIAU CYHOEDDI (SAESNEG)

Yr Athro Daniel G. Williams (Cadeirydd)
Alan Watkin (Is-gadeirydd)
Dr Alice Entwistle
Cheryl Hesketh
Dr Katherine Stansfield
Yr Athro Emeritws Ian Gregson
Lee Coveney

Nasia Sarwar-Skuse

PANEL LLYFRAU PLANT A HYRWYDDO DARLLEN

Lorna Herbert Egan (Cadeirydd)
Dr Siwan M. Rosser
Jocelyn Andrews
Delyth P. Huws
Helen Wales
Menna Beaufort Jones
Steffan Rhys
Carys Dawson
Mary Ellis
Gwawr Maelor
Elinor Robson
Alan Hughes
Simon Fisher

GRŴP DYLUNIO

Yr Athro Jane Aaron (Cadeirydd)
Bethan Mair
Angharad Morgan
Elinor Wigley

IS-BANEL SYSTEMAU GWYBODAETH

Avril E. Jones (Cadeirydd)
Dafydd Thomas