Yn 1752 newidiodd y calendr a chollodd pawb un ar ddeg diwrnod. Pawb heblaw am Martha. Ac mae'r hyn a ddigwyddodd i Martha...

darllen mwy