Ysgolion

Mae’r Cyngor Llyfrau yn gallu helpu athrawon a llyfrgellwyr i gadw eu bys ar y botwm a chael yr wybodaeth ddiweddaraf am lyfrau ac adnoddau Cymraeg a Chymreig y Cwricwlwm Cenedlaethol.

Pa wasanaeth a gynigir?

Swyddogion Maes

*Noder bod ein swyddogion maes yn gweithio o gartref yn ystod cyfnod cyfyngiadau Covid-19.*

Mae’n swyddogion maes fel rheol yn teithio trwy Gymru gyfan yn ymweld ag ysgolion cynradd ac uwchradd er mwyn rhoi arddangosfa o lyfrau a deunyddiau addysgol ac i gasglu archebion. Mae’r arddangosfeydd hyn yn rhoi cyfle gwych i athrawon bori yn y llyfrau yn ogystal â chael cyngor a chymorth gan swyddogion profiadol.

Gellir hefyd chwilio am wybodaeth am yr holl lyfrau sydd ar gael ar gronfa ddata’r Cyngor Llyfrau ar y we trwy edrych ar ein safle www.gwales.com ar liniaduron y swyddogion. Cesglir archebion arlein gan y swyddogion ac fe’u prosesir trwy siop leol o ddewis yr ysgol, gan helpu i gefnogi’r diwydiant a’r gymdeithas leol.

Yn ogystal ag Ysgolion mae’r swyddogion hefyd yn ymweld â llyfrgelloedd a llyfrwerthwyr trwy Gymru gyfan.

I drefnu ymweliad, cysylltwch â’r Adran Werthu:

01970 624455 e-bost: gwerthu@llyfrau.cymru

Mae’r Adran Llyfrau Plant a Hyrwyddo Darllen hefyd yn gweithio gydag ysgolion ac yn gallu rhoi cyngor ar lyfrau addas, teithiau awdur a digwyddiadau arbennig fel Diwrnod y Llyfr. Am wybodaeth bellach ac ysbrydoliaeth, ewch i’n tudalennau #CaruDarllen