Hunangyhoeddi

Nid oes cymorth ariannol uniongyrchol ar gael drwy’r Cyngor Llyfrau ar gyfer hunangyhoeddi ond mae ffynnonellau eraill o gefnogaeth ar gyfer datblygu awduron.

Dylai unrhyw awdur sy’n dymuno cyhoeddi eu gwaith eu hunain wneud hynny drwy gysylltu gyda chyhoeddwr. Mae gwybodaeth bellach i’w gael am y cyhoeddwyr ar wefan Cyhoeddi Cymru Publishing Wales neu drwy e-bostio post@cyhoeddi.cymru

Llenyddiaeth Cymru yw’r corff sy’n gyfrifol am ddatblygiad proffesiynol awduron yng Nghymru ac maen nhw’n cynnig ystod o gefnogaeth, yn cynnwys ysgoloriaeth, cyrsiau hyfforddiant a chynlluniau mentora.

Ffynhonnell defnyddiol arall am wybodaeth am y grantiau a’r gwobrau gwahanol sydd ar gael i awduron yw’r gymdeithas awduron.

Mae gwybodaeth i’w chael isod  am sut gall y Cyngor Llyfrau gynorthwyo hunangyhoeddwyr o safbwynt dosbarthu.

 

 

Silffoedd llyfrau yng Nghanolfan Ddosbarthu Cygor Llyfrau Cymru

 

Telerau Dosbarthu’r Cyngor Llyfrau

Os ydych wedi hunangyhoeddi llyfr ac yn chwilio am gymorth i ddosbarthu, dyma delerau Cyngor Llyfrau Cymru (CLlC):

  • CLlC i gadw 55% o bris gwerthu pob copi ar delerau llawn gwerthu neu ddychwel.
  • Rhaid sicrhau bod ISBN, barcode a’r pris wedi’u hargraffu ar y llyfr.
  • Copi sampl (a chyfeiriad e-bost) i’w anfon i’r Adran Gorfforaethol, Cyngor Llyfrau Cymru, Parc Menter Glanyrafon, Aberystwyth, Ceredigion SY23 3AQ.
  • Caiff y copi sampl ei ystyried a’i drafod (i weld a yw’n cyrraedd gofynion ansawdd ai peidio), a bydd penderfyniad yn cael ei wneud naill ai i stocio’r llyfr neu ei restru ar ein gwefan yn unig.
  • Pe byddem yn penderfynu stocio eich llyfr, byddwn yn anfon atoch, ac yn rhoi gwybod faint o stoc dechreuol y bydd angen i chi ei anfon atom i Aberystwyth.

Os byddwn yn penderfynu peidio stocio eich llyfr, neu os nad ydych yn derbyn y telerau, byddem yn dal i allu rhestru’r teitl am ddim ar ein gwefan www.gwales.com. Byddai angen i ni gadw eich manylion er mwyn i gwsmeriaid allu ei brynu gennych chi yn uniongyrchol.

Noder mai gweithredu fel dosbarthwyr yn unig y mae’r Cyngor Llyfrau Cymru yma ac mai cyfrifoldeb yr awdur / cyhoeddwr yw hyrwyddo a marchnata’r llyfr.