Cwestiynau Cyffredinol i Ysgolion

A oes modd i ysgol brynu llyfrau dros y we trwy ddefnyddio gwales.com?

Mae modd prynu dros y we ond byddai’n rhaid talu’r pris llawn yn ogystal â chostau cludiant gyda cherdyn credyd. Dylid cysylltu â’ch siop lyfrau leol os am drafod gostyngiadau posibl neu gysylltu â’r Swyddog Ysgolion ar ysgolion@llyfrau.cymru