Cystadlaethau Darllen

Cystadlaethau Darllen

Dewch i ddathlu darllen drwy gymryd rhan yn ein cystadlaethau darllen cenedlaethol i ysgolion cynradd.

Mae’n hwyl, mae’n creu cyffro am fyd llyfrau ac yn meithrin agweddau cadarnhaol hirdymor at ddarllen, yn ogystal â chynnig cyfle i ennill gwobrau hael i’ch hysgol.