Caru Darllen Ysgolion

Caru Darllen Ysgolion

Sbarduno cariad at ddarllen

Fel rhan o raglen Caru Darllen Ysgolion, bydd pob disgybl rhwng 3 ac 16 oed mewn ysgolion gwladol yng Nghymru yn derbyn eu llyfr eu hunain i’w gadw.

Bwriad y rhaglen yw sbarduno cariad gydol oes at ddarllen, a helpu pawb i ddod o hyd i’r llyfr iawn iddyn nhw. Mae datblygu’r arfer o ddarllen yn rhoi manteision am oes, ac mae cael mynediad at lyfrau yn holl bwysig i blant a phobl ifanc.

Cefnogir Caru Darllen Ysgolion gan Lywodraeth Cymru.

FFILMIAU CARU DARLLEN YSGOLION

canllawiau'r pecyn – CYNRADD

YSGOLION CYNRADD

YSGOLION UWCHRADD