Swyddi a Gwirfoddoli

Diolch am ymweld â’n gwefan. Nid oes gennym swyddi gwag ar hyn o bryd.

 

Gwyliwch y ffilm fer hon ar YouTube i gael blas am waith y Cyngor Llyfrau –
Blas o Ein Stori – Lleisiau cyhoeddi heddiw – YouTube

 

    GWAITH ACHLYSUROL
    Mae’r Cyngor Llyfrau’n awyddus i greu rhestr o bobl a fyddai’n barod i ymgymryd â gwaith achlysurol o bryd i’w gilydd. Byddai’r gwaith yn cynnwys coladu a phacio taflenni yn bennaf. Bydd y gwaith wedi ei leoli yn Aberystwyth.

    Os oes gennych ddiddordeb yn y gwaith, cysylltwch â’r Cyngor Llyfrau trwy e-bost at castellbrychan@llyfrau.cymru neu drwy lythyr. Bydd y rhestr yn cael ei chadw ar agor ac yn cael ei diwygio’n flynyddol.

    Gwyliwch y ffilm fer hon ar YouTube i gael blas am waith y Cyngor Llyfrau –
    Blas o Ein Stori – Lleisiau cyhoeddi heddiw – YouTube