Swyddi a Gwirfoddoli

PENNAETH CYFATHREBU, MARCHNATA A DYLUNIO

Ydych chi’n gyfathrebydd brwd a thalentog sy’n meddwl bod darllen a llyfrau yn rhywbeth i floeddio yn ei gylch? Mae’r swydd newydd hon yn arwain tîm o bump, yn rhan o’r uwch dîm rheoli ac yn uniongyrchol atebol i’r Prif Weithredwr. Os ydych chi’n berson creadigol sydd â’r gallu i hunan ysgogi ac i feddwl yn strategol, byddem yn hoffi clywed gennych. Byddai’r swydd hon yn addas ar gyfer rhywun sydd ag o leiaf 5 mlynedd o brofiad ym maes cysylltiadau cyhoeddus neu farchanta, ac sydd eisiau gwneud gwahaniaeth drwy weithio i’n helusen. Mae’r gallu i gyfathrebu yn y Gymraeg a Saesneg ar lafar ac yn ysgrifenedig yn hanfodol, gyda lleoliad hyblyg/gweithio gartref yn opsiynau. Rôl ran-amser yw hon ar hyn o bryd gyda’r potensial i ddatblygu ymhellach ar gyfer yr ymgeisydd cywir.

Cyflog: £40,876–£44,863 (pro rata)

Dyddiad cau ar gyfer derbyn ceisiadau: 19 Ebrill 2021

Am fanylion pellach, gweler isod neu e-bostiwch swyddi@llyfrau.cymru.

GWAITH ACHLYSUROL

Mae’r Cyngor Llyfrau’n awyddus i greu rhestr o bobl a fyddai’n barod i ymgymryd â gwaith achlysurol o bryd i’w gilydd. Byddai’r gwaith yn cynnwys coladu a phacio taflenni yn bennaf. Bydd y gwaith wedi ei leoli yn Aberystwyth.

Os oes gennych ddiddordeb yn y gwaith, cysylltwch â’r Cyngor Llyfrau trwy e-bost at castellbrychan@llyfrau.cymru neu drwy lythyr. Bydd y rhestr yn cael ei chadw ar agor ac yn cael ei diwygio’n flynyddol.