Swyddi a Gwirfoddoli

SWYDDOG PROSIECT DARLLEN YN WELL

Ydych chi’n hoffi arogl llyfrau newydd?
Yn drefnus, yn mwynhau llyfrau ac am gefnogi iechyd meddwl pobl ifanc?

Rydym yn chwilio am Swyddog Prosiect Darllen yn Well sydd:

 • â phrofiad o reoli prosiect
 • yn gwerthfawrogi llyfrau
 • am weld gwell darpariaeth o lyfrau ar gyfer Oedolion Ifanc
 • yn hoffi cael y maen i’r wal ac a fyddai’n mwynhau gweld 20+ o lyfrau newydd yn dod o’r wasg.

£22,571–£26,446 (Band 4 – pwyntiau 12–20)
Llawn-amser, 37 awr yr wythnos – ond ystyrir oriau rhan-amser.
1 Tachwedd 2022–31 Awst 2023

Manylion pellach i’w cael YMA

Dyddiad cau: 3 Hydref 2022

Gwyliwch y ffilm fer hon ar YouTube i gael blas am waith y Cyngor Llyfrau –
Blas o Ein Stori – Lleisiau cyhoeddi heddiw – YouTube

 


CYFLEOEDD GRANTIAU I GYLCHGRONAU CYMRAEG
Mae Cyngor Llyfrau Cymru yn cefnogi cylchgronau Cymraeg tebyg i Wcw, Barn, Cara ac O’r Pedwar Gwynt. Mae grantiau ar gael am 2023–2027 ar gyfer cylchgronau hen a newydd.
Rydym yn awyddus i gefnogi cylchgronau o bob math ac ar gyfer cynylleidfaoedd sy’n dangos Cymru yn ei holl amrywiaeth. Felly os ydych eisoes yn cyhoeddi neu os ydych ar dân i lenwi bwlch yn y farchnad – dyma’ch cyfle.
Manlion pellach i’w gweld YMA.

Cysylltwch ag arwel.jones@llyfrau.cymru am sgwrs bellach. Dyddiad cau: 26 Hydref, felly digon o amser i gynllunio!

 

Gwyliwch y ffilm fer hon ar YouTube i gael blas am waith y Cyngor Llyfrau –
Blas o Ein Stori – Lleisiau cyhoeddi heddiw – YouTube

  GWAITH ACHLYSUROL
  Mae’r Cyngor Llyfrau’n awyddus i greu rhestr o bobl a fyddai’n barod i ymgymryd â gwaith achlysurol o bryd i’w gilydd. Byddai’r gwaith yn cynnwys coladu a phacio taflenni yn bennaf. Bydd y gwaith wedi ei leoli yn Aberystwyth.

  Os oes gennych ddiddordeb yn y gwaith, cysylltwch â’r Cyngor Llyfrau trwy e-bost at castellbrychan@llyfrau.cymru neu drwy lythyr. Bydd y rhestr yn cael ei chadw ar agor ac yn cael ei diwygio’n flynyddol.

  Gwyliwch y ffilm fer hon ar YouTube i gael blas am waith y Cyngor Llyfrau –
  Blas o Ein Stori – Lleisiau cyhoeddi heddiw – YouTube