Swyddi a Gwirfoddoli

2 SWYDD WAG
SWYDDOG GWERTHU A GWYBODAETH YSGOLION (Gogledd Cymru a De Cymru)

Eisiau brêc o ddysgu?

Beth am weithio i werthu llyfrau mewn ysgolion?

2 swydd ran-amser hyblyg tan y Nadolig.
Un yn y De ac un yn y Gogledd

Ystyrir secondiadau neu weithio yn ystod y tymhorau ysgol yn unig.

£26,511–£31,346 (pro rata). Hyd at 30 awr yr wythnos

Dyddiad cau: 1 Chwefror 2022

Gogledd – manylion pellach i’w cael yma a ffurflen gais yma neu fersiwn Word

De – manylion pellach i’w cael yma a ffurflen gais yma neu fersiwn Word
neu drwy ebostio menai.williams@llyfrau.cymru

Gwyliwch y ffilm fer hon ar YouTube i gael blas am waith y Cyngor Llyfrau –
Blas o Ein Stori – Lleisiau cyhoeddi heddiw – YouTube

SWYDD WAG
SWYDDOG DATBLYGU CYHOEDDI (Saesneg)
Cyfnod Mamolaeth hyd at Awst 2022
Rydym yn chwilio am rywun:

  • sy’n mwynhau llyfrau a chylchgronau o Gymru
  • sydd â gradd mewn llenyddiaeth
  • sy’n mwynhau gweithio mewn tîm a datblygu perthynas dda gyda chyd-weithwyr
  • sy’n mwynhau gweithio ar gylliod a data chyllidol

£26,999–£30,507 a 21 diwrnod o wyliau (pro rata)
Hyd at 28 awr yr wythnos
Dyddiad cau: 31 Ionawr 2022

Manylion pellach i’w cael yma a ffurflen gais yma neu drwy ebostio menai.williams@llyfrau.cymru

Gwyliwch y ffilm fer hon ar YouTube i gael blas am waith y Cyngor Llyfrau –
Blas o Ein Stori – Lleisiau cyhoeddi heddiw – YouTube

 
GWAITH ACHLYSUROL
Mae’r Cyngor Llyfrau’n awyddus i greu rhestr o bobl a fyddai’n barod i ymgymryd â gwaith achlysurol o bryd i’w gilydd. Byddai’r gwaith yn cynnwys coladu a phacio taflenni yn bennaf. Bydd y gwaith wedi ei leoli yn Aberystwyth.

Os oes gennych ddiddordeb yn y gwaith, cysylltwch â’r Cyngor Llyfrau trwy e-bost at castellbrychan@llyfrau.cymru neu drwy lythyr. Bydd y rhestr yn cael ei chadw ar agor ac yn cael ei diwygio’n flynyddol.