Swyddi a Gwirfoddoli

ARWEINYDD MAES: DYLUNIO – AIL HYSBYSEB
Hoffech chi wneud gwahaniaeth i’r maes cyhoeddi yng Nghymru?
Allwch chi helpu i gynnal a gwella safonau?
Allwch chi fentora a datblygu sgiliau at y dyfodol?
Beth am ymuno â thîm y Cyngor Llyfrau?

Rydym yn awyddus i benodi rhywun sydd â’r profiad a’r weledigaeth i arwain gwaith strategol y Cyngor yn y maes dylunio.

Bydd gennych sgiliau dylunio o’r radd flaenaf a/neu brofiad cynhyrchu mewn cyd-destun cyhoeddi, yn ogystal â dealltwriaeth trylwyr o anghenion dylunio llyfrau a chylchgronau.

Hyd at 37 awr yr wythnos, £39,493 y flwyddyn.

Os yw’r rôl hon yn swnio’n addas ar eich cyfer chi, mae rhagor o fanylion i’w cael YMA neu drwy e-bostio menai.williams@llyfrau.cymru

Dyddiad cau ar gyfer derbyn ceisiadau: Dydd Llun, 16 Hydref 2023

 

SWYDDOG DATBLYGU GWERTHIANT (Cyfnod Mamolaeth)
Rydym yn chwilio am berson trefnus gyda sgiliau addas i annog a hybu gwerthiant llyfrau a chylchgronau a threfnu digwyddaidau hyrwyddo. Mae cyfle i fod yn greadigol, ac mae angen sgiliau prosesu effeithiol, megis cynnal cronfeydd data.

Cyflog ar raddfa 12–20: £24,496–£28,371 Llywodraeth Leol (a chynigir pensiwn Llywodraeth Leol).

Cyfnod blwyddyn – Tachwedd 2023 hyd Tachwedd 2024.

Swydd 37 awr yr wythnos yw hon, ond ystyrier ceisiadau am oriau rhan-amser yn ddibynnol ar yr ymgeisydd.

Os yw’r swydd yn swnio’n addas i chi, mae rhagor o fanylion YMA neu drwy e-bostio menai.williams@llyfrau.cymru

Dyddiad cau ar gyfer ceisiadau: Dydd Gwener, 20 Hydref 2023.

 

 

Gwyliwch y ffilm fer hon ar YouTube i gael blas am waith y Cyngor Llyfrau –
Blas o Ein Stori – Lleisiau cyhoeddi heddiw – YouTube

 

 

    GWAITH ACHLYSUROL
    Mae’r Cyngor Llyfrau’n awyddus i greu rhestr o bobl a fyddai’n barod i ymgymryd â gwaith achlysurol o bryd i’w gilydd. Byddai’r gwaith yn cynnwys coladu a phacio taflenni yn bennaf. Bydd y gwaith wedi ei leoli yn Aberystwyth.

    Os oes gennych ddiddordeb yn y gwaith, cysylltwch â’r Cyngor Llyfrau trwy e-bost at castellbrychan@llyfrau.cymru neu drwy lythyr. Bydd y rhestr yn cael ei chadw ar agor ac yn cael ei diwygio’n flynyddol.

    Gwyliwch y ffilm fer hon ar YouTube i gael blas am waith y Cyngor Llyfrau –
    Blas o Ein Stori – Lleisiau cyhoeddi heddiw – YouTube