Swyddi a Gwirfoddoli

GALWAD AGORED

Mae Cyngor Llyfrau Cymru yn cynnal arolwg o’r llyfrau diweddaraf i gael eu noddi gennym er mwyn gweld pa mor gynrychioladol ydyn nhw o grwpiau o’r gymdeithas nad ydyn nhw’n draddodiadol yn cael eu cynrychioli’n ddigonol mewn llenyddiaeth.

Rydym yn chwilio am ddarllenwyr annibynnol i gynnig barn ar ba mor ddilys yw’r sefyllfaoedd a’r profiadau a gyflwynir yn y llyfrau hyn, ac i ymateb i deitlau a’u dehongli, gan nodi pa mor gynrychioladol ydyn nhw o’u profiad a’u dealltwriaeth nhw eu hunain.

Rydym yn chwilio am:

  • Ddarllenwyr o liw;
  • Ddarllenwyr lesbiaidd, hoyw, deurywiol a thraws;
  • Ddarllenwyr anabl, Byddar neu rai sy’n byw gyda chyflyrau meddygol hirdymor;
  • Ddarllenwyr sy’n byw gyda chyflwr iechyd meddwl.

Byddwn yn gofyn am adroddiad ysgrifenedig byr a chynigir ffi yn ogystal â chopïau o’r llyfrau am y gwaith.

Bydd y sylwadau ar bob cyfrol yn cael eu crynhoi yn yr adroddiad cynrychiolaeth terfynol.

Am fwy o wybodaeth cysylltwch â Mared Llywelyncynrychiolaethdeg@gmail.com

GWAITH ACHLYSUROL

Mae’r Cyngor Llyfrau’n awyddus i greu rhestr o bobl a fyddai’n barod i ymgymryd â gwaith achlysurol o bryd i’w gilydd. Byddai’r gwaith yn cynnwys coladu a phacio taflenni yn bennaf. Bydd y gwaith wedi ei leoli yn Aberystwyth.

Os oes gennych ddiddordeb yn y gwaith, cysylltwch â’r Cyngor Llyfrau trwy e-bost at castellbrychan@llyfrau.cymru neu drwy lythyr. Bydd y rhestr yn cael ei chadw ar agor ac yn cael ei diwygio’n flynyddol.