Cwestiynau i Lyfrgellwyr

Pwrpas y dudalen hon yw ateb cwestiynau a ddaw gan lyfrgellwyr am wasanaethau’r Cyngor Llyfrau.  Os ydych chi’n llyfrgellydd ac am holi unrhyw gwestiwn ebostiwch post@llyfrau.cymru

Beth yw'r amodau gan gyhoeddwyr ar gyfer darllen cynnwys arlein?

Mae’r amodau gan gyhoeddwyr ar gyfer darllen cynnwys arlein i’w gweld yn y ddogfen isod a luniwyd gan y Cyngor Llyfrau ym mis Ionawr 2021.