Adnoddau

Casgliad o gardiau brwydro gyda lluniau cymeriadau o lyfrau plant Cymraeg

Mae Diwrnod y Llyfr yn dathlu 25 mlynedd eleni. Os ydych am gynnal dathliad eich hunan, yna beth am ddefnyddio ein Pecyn Parti sydd yn llawn syniadau a templedi ar eich cyfer.

Mae yna posteri ar gael i lawrlwytho neu gallwch cysylltu â ni os ydych am copiau caled.

Hoffech chi gynnal gwasanaeth arbennig yn eich ysgol chi ar gyfer Diwrnod y Llyfr? Gellir ddefnyddio yr adnodd Gwasanaeth Caru Darllen yma.

Ydych chi’n dathlu Diwrnod y Llyfr 2022 ac yn chwilio am ysbrydoliaeth? Beth am bori ein pecyn o 80 o syniadau! Cliciwch ar y linc isod i lawrlwytho:  

Beth am gêm o Cardiau Brwydro? Ry’n ni wedi defnyddio 39 o gymeriadau o lyfrau Cymraeg i greu gêm llawn hwyl a sbri!