Ein Heffaith

Yn elusen genedlaethol, mae’r Cyngor Llyfrau yn cael effaith ar ystod o feysydd ym mywyd cyhoeddus ac economaidd Cymru. Wrth hyrwyddo llythrennedd a darllen, a gweithio gydag amrywiaeth o bartneriaid, rydym yn cyfrannu at ddatblygu sgiliau a gwella llesiant a iechyd meddwl. Rydym hefyd yn cyfrannu at ffyniant y diwydiannau creadigol yn ogystal ag at yr economi sylfaen drwy gynnal swyddi yn y sector llyfrau, creu cynnwys masnachol a defnyddio cadwyni cyflenwi. Mae’r ystadegau isod yn rhoi blas ar ein gweithgaredd yn ystod blwyddyn ariannol 2018-2019.

Gwerthiant (2018-19)

Llyfrau a olygwyd

Cloriau a ddyluniwyd

Cynlluniau Ymestyn

Ymweliadau ysgol

Gwerthiant (2018-19)

Llyfrau a olygwyd

Cloriau a ddyluniwyd

Cynlluniau Ymestyn

Ymweliadau ysgol

Grantiau i Gyhoeddwyr

Grantiau

Llyfrau Cymraeg

Llyfrau Saesneg

Cylchgronau Cymraeg

Cylchgronau Saesneg