Ein Newyddion

RT @YLolfa: @catrinbeard fydd yn sgwrsio gyda Jerry Hunter am ei nofel newydd, Safana, ar Y Silff Lyfrau #Stiwdio heno am 9 o'r gloch @BBCRโ€ฆDarllen mwy...
RT @ambobdim: /-\/\/\ - #CaruDarllen ๐Ÿ“šBlas o gyfrol newydd, โ€˜Dad - Cerddi gan Dadau, Cerddi am Dadauโ€™ gan y golygydd @rhysioro ๐Ÿ“š #SulYTaโ€ฆDarllen mwy...
RT @AwenMeirion: Diolch i @ManonSteffanRos am ddod draw i'r siop i arwyddo copiau o 'Fi ac Aaron Ramsey'(a Fi a Joe Allen). Bellach mae hiโ€ฆDarllen mwy...
@FfionYGymraes @CylchgrawnGolwg Helo Ffion, does yna ddim llyfr i blant ar yr Ewros eleni. Ond mae yna Siart Wal Ewโ€ฆ https://t.co/Wcmzjaa7YRDarllen mwy...
Nofel hanesyddol i bobl ifanc am iaith a hunaniaeth Gymreig yn cipio Gwobr Tir na n-Og 2021

Nofel hanesyddol i bobl ifanc am iaith a hunaniaeth Gymreig yn cipio Gwobr Tir na n-Og 2021

The Short Knife gan Elen Caldecott (Andersen Press, 2020) โ€“ nofel bwerus a chyffrous i bobl ifanc wediโ€™i gosod yn yr Oesoedd Canol cynnar โ€“ sydd wedi dod iโ€™r brig yng nghategori Saesneg Gwobrau Tir na n-Og 2021 ar gyfer llenyddiaeth plant a phobl ifanc. Ysgrifennwyd The Short Knife fel rhan o ddoethuriaeth yr awdur mewn Ysgrifennu Creadigol lle buโ€™n edrych ar y cyfleoedd creadigol y mae ysgrifennu dwyieithog yn eu cynnig. Dymaโ€™r tro cyntaf i Elen ennill Gwobr Tir na n-Og. Datgelwyd enwโ€™r llyfr...

Straeon cyfoes am ddewrder dwy ferch yn cipio Gwobrau Tir na n-Og 2021

Straeon cyfoes am ddewrder dwy ferch yn cipio Gwobrau Tir na n-Og 2021

Straeon cyfoes am ddewrder dwy ferch mewn sefyllfaoedd heriol ond gwahanol iawn sydd wedi cipioโ€™r prif wobrau ar gyfer llyfrau Cymraeg i blant a phobl ifanc yng Ngwobrau Tir na n-Og 2021. Casia Wiliam syโ€™n fuddugol yn y categori cynradd am ei nofel Sw Sara Mai (Y Lolfa), gyda #helynt gan Rebecca Roberts (Gwasg Carreg Gwalch) yn dod iโ€™r brig yn y categori uwchradd. Dymaโ€™r tro cyntaf iโ€™r ddwy ennill Gwobr Tir na n-Og. Cyhoeddwyd enwauโ€™r enillwyr ar raglen Heno ar S4C am 19:00 nos Iau, 20 Mai, ac...

Cyhoeddi fideo arbennig i nodi wythnos ymwybyddiaeth iechyd meddwl 2021

Cyhoeddi fideo arbennig i nodi wythnos ymwybyddiaeth iechyd meddwl 2021

I nodi wythnos Ymwybyddiaeth Iechyd Meddwl 2021 rydym yn falch iawn o gyhoeddi fideo arbennig syโ€™n cyflwyno cynllun Darllen yn Well Llyfrau ar Bresgripsiwn i blant. https://youtu.be/JT0FyUdb4jI ย  Mae Darllen yn Well Llyfrau ar Bresgripsiwn i blant yn darparu darllen defnyddiol i gefnogi iechyd meddwl a lles plant. Maeโ€™r llyfrauโ€™n darparu gwybodaeth, straeon a chyngor gyda sicrwydd ansawdd. Mae llyfrau wedi cael eu dewis aโ€™u hargymell gan weithwyr iechyd proffesiynol aโ€™u cynhyrchu ar y cyd gyda...

Penodi Ymddiriedolwyr newydd iโ€™r Cyngor Llyfrau

Penodi Ymddiriedolwyr newydd iโ€™r Cyngor Llyfrau

Mae Cyngor Llyfrau Cymru wedi penodi saith Ymddiriedolwr newydd i arwain gwaith yr elusen yn cefnogiโ€™r diwydiant cyhoeddi a hyrwyddo darllen. Bydd Rajvi Glasbrook Griffiths, Alwena Hughes Moakes, Lowri Ifor, yr Athro Carwyn Jones, Linda Tomos, yr Athro Gerwyn Wiliams a Dr Caroline Owen Wintersgill yn cymryd eu lle ar Fwrdd Ymddiriedolwyr newydd y Cyngor ar 1 Ebrill 2021. Bydd y Bwrdd yn gyfrifol am lywodraethiant y Cyngor Llyfrau ac am oruchwylio cyfeiriad a strategaeth yr elusen genedlaethol....

Cyhoeddi rhestr fer llyfrau Saesneg Gwobrau Tir na n-Og 2021

Cyhoeddi rhestr fer llyfrau Saesneg Gwobrau Tir na n-Og 2021

Tair stori wahanol am fywyd yng Nghymru ar wahanol adegau yn ei hanes syโ€™n cael sylw yn y llyfrau Saesneg ar restr fer Gwobrau Tir na n-Og 2021, a gyhoeddwyd heddiw (12 Mawrth 2021) ar raglen y Radio Wales Arts Show. Maeโ€™r cyfnodau hanesyddol yn ymestyn oโ€™r Canol Oesoedd cynnar pan oedd hunaniaeth Cymru yn cryfhau yn The Short Knife gan Elen Caldecott, i deulu a ymfudodd o Gymru iโ€™r Unol Daleithiau ar droad yr ugeinfed ganrif yn The Quilt gan Valรฉriane Leblond, a stori gyfoes wediโ€™i gosod mewn...

Cyhoeddi rhestr fer gwobrau llyfrau Cymraeg Tir na n-Og 2021

Cyhoeddi rhestr fer gwobrau llyfrau Cymraeg Tir na n-Og 2021

Mae Cyngor Llyfrau Cymru yn falch iawn o gyhoeddi teitlauโ€™r chwe llyfr Cymraeg sydd wedi cyrraedd rhestr fer Gwobrau Tir na n-Og 2021 syโ€™n anrhydedduโ€™r llyfrau gorau i blant a phobl ifanc yng Nghymru. Yn y categori cynradd mae Ble Mae Boc โ€“ Ar Goll yn y Chwedlau gan Huw Aaron (Y Lolfa), Maeโ€™r Cyfan i Ti gan Luned Aaron (Atebol) a Sw Sara Mai gan Casia Wiliam (Y Lolfa). Y llyfrau ddaeth iโ€™r brig yn y categori uwchradd oedd Y Castell Siwgr gan Angharad Tomos (Gwasg Carreg Gwalch), Llechi gan...

Cystadleuaeth #rhannwchStori #diwrnodyllyfr 2021

Mae rhannu straeon yn ffordd wych o ddathlu darllen gyda'n gilydd ar Ddiwrnod y Llyfr 2021. Felly rydyn ni'n gwahodd pawb i ymuno yn ein cystadleuaeth rhannu stori. Postiwch lun ohonoch chi yn rhannu stori gydaโ€™r teulu, gydaโ€™r gath neu yn darllen yn eich hoff leoliad! Cofiwch dagio @llyfrauCymru a chynnwys  #rhannwchstori #diwrnodyllyfr #carudarllen Mae croeso i chi e-bostio'r llun atom  โ€“ cllc.plant@llyfrau.cymru Gallai rhannu stori fod yn darllen gartref gyda'ch teulu, darllen yn...

Dathlu llyfrau ar y llwyfan digidol

Dathlu llyfrau ar y llwyfan digidol

Bydd llyfrau o Gymru yn cael eu dathlu ar y llwyfan digidol ar Ddiwrnod y Llyfr eleni, dydd Iau 4 Mawrth 2021. Mewn partneriaeth rhwng Cyngor Llyfrau Cymru a phlatfform diwylliant aml-gyfrwng AM, bydd dathliad o ddarllen yn digwydd dros gyfnod o 12 awr ar amam.cymru o 9 y bore ymlaen ar Ddiwrnod y Llyfr. Ymhlith arlwyโ€™r dydd bydd darlleniadau gan awduron, adolygiadau o lyfrau, argymhellion darllen a mwy gyda chyhoeddwyr, llyfrwerthwyr a mudiadau eraill ar draws Cymru yn ychwanegu deunydd...

Rhannu stori ar Ddiwrnod y Llyfr 2021

Rhannu stori ar Ddiwrnod y Llyfr 2021

Mae Cyngor Llyfrau Cymru yn annog pobl ar hyd a lled Cymru i rannu stori i ddathlu Diwrnod y Llyfr 2021 ar ddydd Iau 4 Mawrth. Gallai rhannu stori gynnwys darllen gartref gyda'r teulu, darllen gyda ffrind dros y we, darllen yn eich hoff le, darllen mewn lleoliad anghyffredin, rhannu stori gydag anifail anwes a mwy! Gydag wythnos i fynd cyn y diwrnod mawr, maeโ€™r Cyngor Llyfrau hefyd yn gofyn i bobl roi llun ar y cyfryngau cymdeithasol ohonyn nhwโ€™n darllen yn ystod mis Mawrth, gan ddefnyddioโ€™r...

Cynyddu caniatรขd hawlfraint dros dro er mwyn cefnogi addysg plant

Cynyddu caniatรขd hawlfraint dros dro er mwyn cefnogi addysg plant

Mae caniatรขd hawlfraint ar ailddefnyddio deunydd wediโ€™i gyhoeddi wediโ€™i gynyddu dros dro ar gyfer ysgolion a cholegau, yn dilyn ymdrechion gan Asiantaeth Trwyddedu Hawlfraint y CLA, Cyngor Llyfrau Cymru aโ€™r diwydiant cyhoeddi. Wedi trafodaethau gydaโ€™u haelodau, cyhoeddodd y CLA ar 9 Chwefror 2021 bod uchafswm y deunydd y gellid ei gopรฏo o dan eu Trwydded Addysg yn cynyddu dros dro - o'r 5% presennol i 20% tan 31 Mawrth 2021. Ac mae Cyngor Llyfrau Cymru wedi trefnu caniatรขd arbennig gyda rhai o...

Cynllun Llyfrau Iechyd Da i gefnogi iechyd a lles plant

Cynllun Llyfrau Iechyd Da i gefnogi iechyd a lles plant

Mae Gweinidog Addysg Llywodraeth Cymru wedi lansio cynllun newydd o'r enw Iechyd Da i sicrhau fod pob ysgol gynradd yn derbyn pecyn arbennig o lyfrau syโ€™n cefnogi iechyd a lles plant. Gan gydweithio gyda Chyngor Llyfrau Cymru, mae Adran Addysg Llywodraeth Cymru yn ariannu pecyn o 41 o lyfrau i helpu plant i ddeall a thrafod materion iechyd a lles. Mae pob un oโ€™r llyfrau wediโ€™u dewis gan banel arbenigol ac yn cynnwys amrywiaeth o lyfrau stori-a-llun a llyfrau pennod ar gyfer oedrannau rhwng 4 โ€“...

Lansio platfform dwyieithog cyntaf Cymru ar gyfer e-lyfrau

Lansio platfform dwyieithog cyntaf Cymru ar gyfer e-lyfrau

Mae Cyngor Llyfrau Cymru wedi lansio platfform digidol newydd sbon ar gyfer e-lyfrau o Gymru. ffolio.cymruย fydd y platfform dwyieithog cyntaf oโ€™i fath i ganolbwyntio ar werthu e-lyfrau o Gymru iโ€™r byd ehangach. Maeโ€™r wefan ddielw yn cychwyn gyda dewis o dros 800 o deitlau ffuglen a ffeithiol ar gyfer plant ac oedolion, yn ogystal รข llyfrau addysgol i blant yn Gymraeg a Saesneg. Mae dros 500 oโ€™r llyfrau Cymraeg ar y wefan ar gael fel e-lyfrau am y tro cyntaf erioed, a bydd y ffigwr hwn yn...

DIWEDDARIAD – Sefyllfa’r siopau llyfrau – Ionawr 2021

DIWEDDARIAD – Sefyllfa’r siopau llyfrau – Ionawr 2021

Mae llyfrwerthwyr ar hyd a lled Cymru hefyd yn parhau i gymryd archebion ar-lein, dros y ffรดn neu clicio-a-chasglu lle bo hynny'n bosibl. Mae llyfrwerthwyr ar hyd a lled Cymru hefyd yn parhau i gymryd archebion ar-lein, dros y ffรดn neu clicio-a-chasglu. Os ydych chi am ddianc i fyd arall drwy gloriau llyfr da, mae gan y llyfrwerthwyr wledd o ddewis darllen ar eich cyfer. Maen nhw hefyd yn cynnig gwasanaeth personol unigryw a chyngor gwych ar beth iโ€™w brynu. Mae manylion cyswllt ar gyfer siopau...

Swyddfeydd Castell Brychan a’r Ganolfan Ddosarthu

Swyddfeydd Castell Brychan a’r Ganolfan Ddosarthu

Bydd ein swyddfeydd a'r Ganolfan Ddosbarthu ar gau o brynhawn Mercher, 23 Rhagfyr 2020 ac yn ail agor ar 4 Ionawr 2021. Bydd ein swyddfeydd a'r Ganolfan Ddosbarthu ar gau o brynhawn Mercher, 23 Rhagfyr 2020 ac yn ail agor ar 4 Ionawr 2021. Carem ddymuno Nadolig dedwydd i chi a diolch am eich cenfogaeth o dan amgylchiadau tu hwnt o heriol yn 2020. Ymlaen รข ni tuag at 2021!

Her Sgwennu Stori Aled Hughes

Her Sgwennu Stori Aled Hughes

Mae Cyngor Llyfrau Cymru yn falch iawn o gefnogi cystadleuaeth ysgrifennu stori i ddisgyblion ysgolion cynradd Cymru syโ€™n cael ei threfnu gan BBC Radio Cymru. Fel rhan o ddigwyddiadau Diwrnod y Llyfr 2021, mae rhaglen foreol Aled Hughes yn galw ar blant rhwng 5-11 oed i ysgrifennu stori Cymraeg hyd at 500 gair ar thema "Y Llwybr Hud". Mae tri chategori ar gyfer oedrannau gwahanol, sef: โ€ข Cyfnod Sylfaen, sef 5-7 oed โ€ข Cyfnod allwedol 2a, 7-9 oed โ€ข Cyfnod allweddol 2b, 9-11 oed Bydd Aled yn...

Cartwnau Huw Aaron i godi gwรชn ar Ddiwrnod y Llyfr 2021

Cartwnau Huw Aaron i godi gwรชn ar Ddiwrnod y Llyfr 2021

Mae Cyngor Llyfrau Cymru yn hynod o falch o gyhoeddi mai cyfrol llawn hwyl a sbri gan Huw Aaron fydd y llyfr ยฃ1 Cymraeg newydd ar gyfer Diwrnod y Llyfr 2021. Yn ei ffordd ddihafal ei hun, maeโ€™r cartwnydd aโ€™r darlunydd dawnus o Gaerdydd wedi mynd ati i greu Ha Ha Cnec i blant bach a mawr ei fwynhau ar Ddiwrnod y Llyfr nesaf sef 4 Mawrth 2021. Fel maeโ€™r teitl yn ei awgrymu, bydd y gyfrol yn fwrlwm o jรดcs a chartwnau doniol ynghyd ag ambell un o gymeriadau unigryw Huw. I ddathlu cyhoeddiโ€™r teitl,...

Cofio Jan Morris 1926โ€“2020

Cofio Jan Morris 1926โ€“2020

Ar 20 Tachwedd 2020, fe gollodd Cymru un oโ€™i llenorion mawr pan fu farw Jan Morris yn 94 oed. Ar 20 Tachwedd 2020, fe gollodd Cymru un oโ€™i llenorion mawr pan fu farw Jan Morris yn 94 oed. Yn newyddiadurwr, yn nofelydd, yn awdur llyfrau teithio ac yn hanesydd, fe ysgrifennodd dros 40 o lyfrau yn ystod ei hoes, yn cynnwys trioleg ar hanes yr Ymerodraeth Brydeinig, Pax Britannica (Faber, 1968, 1973, 1978); The Matter of Wales: Epic Views of a Small Country (Oxford University Press, 1984) a...

Cofio Jan Morris 1926โ€“2020

Troi dalen newydd i gefnogi iechyd meddwl plant

Mae cynllun newydd yn cael ei lansio yng Nghymru i helpu plant i ddeall a rheoli eu hiechyd meddwl a'u lles drwy ddarllen. Mae'r rhaglen, sydd wedi cael ei datblygu a'i harwain gan weithwyr iechyd proffesiynol yn ogystal รข phlant a'u teuluoedd, yn cael ei chyflwyno yng Nghymru gan yr elusen Asiantaeth Ddarllen mewn partneriaeth รข Llywodraeth Cymru a llyfrgelloedd cyhoeddus. Fel rhan o Ddiwrnod Iechyd Meddwl y Byd, arย ddydd Sadwrn 10 Hydref, mae'r Asiantaeth Ddarllen a'r llyfrgelloedd cyhoeddus...

Cyhoeddi cyfrolau newydd yn sgil cynnal cyrsiau ysgrifennu a darlunio

Cyhoeddi cyfrolau newydd yn sgil cynnal cyrsiau ysgrifennu a darlunio

Mae cyrsiau i ddatblygu awduron a darlunwyr newydd, a drefnwyd ar y cyd gan Gyngor Llyfrau Cymru a Llenyddiaeth Cymru, yn dechrau dwyn ffrwyth. Mae cyrsiau i ddatblygu awduron a darlunwyr newydd, a drefnwyd ar y cyd gan Gyngor Llyfrau Cymru a Llenyddiaeth Cymru, yn dechrau dwyn ffrwyth. Yn ystod y 12 mis diwethaf, mae nifer o lyfrau gwahanol wediโ€™u cyhoeddi neu ar fin eu cyhoeddi gan awduron a darlunwyr a fu ar y cyrsiau yng Nghanolfan Ysgrifennu Tลท Newydd yn Llanystumdwy, Gwynedd. Cynhaliwyd...

Cofio Jan Morris 1926โ€“2020

DIWEDDARIAD – Siopau Llyfrau Lleol sydd ar agor a/neu yn Gwerthu Ar-lein

Wrth i gyfyngiadauโ€™r cyfnod clo ddechrau cael eu codi, mae siopau llyfrau wedi bod yn dechrau ailagor eu drysau ers dydd Llun 22 Mehefin 2020. Mae nifer yn parhau i werthu arlein hefyd, gan gynnig gwasanaeth clicio a chasglu, danfon yn lleol neu drwyโ€™r post. Wrth i gyfyngiadauโ€™r cyfnod clo ddechrau cael eu codi, mae siopau llyfrau wedi bod yn dechrau ailagor eu drysau ers dydd Llun 22 Mehefin 2020. Mae nifer yn parhau i werthu arlein hefyd, gan gynnig gwasanaeth clicio a chasglu, danfon yn...

Cofio Jan Morris 1926โ€“2020

Teyrnged i Emyr Humphreys 1919โ€“2020

Bu farw un o brif lenorion Cymru, yr awdur aโ€™r bardd Emyr Humphreys, ar ddydd Mercher, 30 Medi 2020. Yn 101 oed, buโ€™n cyhoeddi ei waith dros gyfnod o saith degawd. Dyma deyrnged Cadeirydd y Cyngor Llyfrau, yr Athro M. Wynn Thomas, iโ€™r gลตr a oedd yn gyfaill agos iddo ac yn un o Lywyddion Anrhydeddus Cyfeillion y Cyngor Llyfrau. Bu farw un o brif lenorion Cymru, yr awdur aโ€™r bardd Emyr Humphreys, ar ddydd Mercher, 30 Medi 2020. Yn 101 oed, buโ€™n cyhoeddi ei waith dros gyfnod o saith degawd. Dyma...

Syniad Seran Dolma am nofel i oedolion ifanc yn cipio gwobr y Cyfeillion

Syniad Seran Dolma am nofel i oedolion ifanc yn cipio gwobr y Cyfeillion

Seran Dolma o Benrhyndeudraeth yw enillydd cystadleuaeth ar gyfer syniadau am nofelau Cymraeg i oedolion ifanc a drefnwyd gan Gyfeillion Cyngor Llyfrau Cymru. Seran Dolma o Benrhyndeudraeth yw enillydd cystadleuaeth ar gyfer syniadau am nofelau Cymraeg i oedolion ifanc a drefnwyd gan Gyfeillion Cyngor Llyfrau Cymru. Cafodd y newyddion ei gyhoeddi ar raglen Aled Hughes ar BBC Radio Cymru fore Mawrth, 29 Medi 2020. Bydd Seran, syโ€™n fam i ddau o blant 8 a 3 oed, yn derbyn gwobr o ยฃ1,000 gan y...

Haf o Ddarllen i Blant a Phobl Ifanc Ceredigion

Haf o Ddarllen i Blant a Phobl Ifanc Ceredigion

Maeโ€™r cyntaf o gant o becynnau o lyfrau darllen am ddim wedi cael eu hanfon at deuluoedd yng Ngheredigion yr wythnos hon. Maeโ€™r cyntaf o gant o becynnau o lyfrau darllen am ddim wedi cael eu hanfon at deuluoedd yng Ngheredigion yr wythnos hon. Mewn partneriaeth newydd rhwng Cyngor Sir Ceredigion, Partneriaeth Rheilffyrdd y Cambrian a Chyngor Llyfrau Cymru, mae detholiad o chwe llyfr yn cael eu hanfon at 100 o blant a phobl ifanc syโ€™n derbyn gwasanaethau cymorth drwyโ€™r awdurdod lleol. Maeโ€™r...

Cofio Jan Morris 1926โ€“2020

Lansio Sialens Ddarllen yr Haf 2020 heddiw

Heddiw, bydd Sialens Ddarllen yr Haf yn cael ei lansio gan y Gweinidog Addysg aโ€™r Dirprwy Weinidog Diwylliant, Chwaraeon a Thwristiaeth. Heddiw, bydd Sialens Ddarllen yr Haf yn cael ei lansio gan y Gweinidog Addysg aโ€™r Dirprwy Weinidog Diwylliant, Chwaraeon a Thwristiaeth. Nod y Sialens flynyddol yw cael plant rhwng 4 ac 11 oed i ddarllen chwe llyfr dros wyliauโ€™r haf. Eleni maeโ€™r Sialens yn symud i blatfform digidol, dwyieithog newydd, รข chefnogaeth gwasanaethau e-fenthyca llyfrgelloedd,...

Gwobrau Tir na n-Og 2020 i Byw yn fy Nghroen a Pobol Drws Nesaf

Gwobrau Tir na n-Og 2020 i Byw yn fy Nghroen a Pobol Drws Nesaf

Llyfrauโ€™n ymdrin รข rhai o bynciau mawr y dydd sydd wedi cipio Gwobrau Tir na n-Og 2020 am lenyddiaeth plant a phobl ifanc yn Gymraeg. Llyfrauโ€™n ymdrin รข rhai o bynciau mawr y dydd sydd wedi cipio Gwobrau Tir na n-Og 2020 am lenyddiaeth plant a phobl ifanc yn Gymraeg. Pobol Drws Nesaf gan Manon Steffan Ros aโ€™r darlunydd Jac Jones a ddaeth iโ€™r brig yn y categori Cymraeg oedran cynradd. Llyfr llun a stori ar gyfer plant 3โ€“7 oed yw hwn, yn ein hannog i barchu pawb ac i beidio รข beirniadu rhywun...

Storm Hound yn cipio gwobr Saesneg Tir na n-Og 2020

Storm Hound yn cipio gwobr Saesneg Tir na n-Og 2020

Yr awdur Claire Fayers yw enillydd gwobr Saesneg Tir na n-Og 2020 am ei stori antur ffantasรฏol syโ€™n cyfuno chwedloniaeth Nordig a Chymreig. Yr awdur Claire Fayers yw enillydd gwobr Saesneg Tir na n-Og 2020 am ei stori antur ffantasรฏol syโ€™n cyfuno chwedloniaeth Nordig a Chymreig. Roedd Storm Hound (Macmillan Children's Books) ymhlith pedwar o lyfrau Saesneg ac iddynt gefndir Cymreig dilys ar restr fer y gwobrau llenyddiaeth plant a phobl ifanc, syโ€™n cael eu trefnuโ€™n flynyddol gan Gyngor Llyfrau...

Actorion Arad Goch yn dod รข llyfrau Tir na n-Og yn fyw

Actorion Arad Goch yn dod รข llyfrau Tir na n-Og yn fyw

Mae Cyngor Llyfrau Cymru a Chwmni Theatr Arad Goch wedi dod at ei gilydd i gynhyrchu darlleniadau oโ€™r llyfrau Cymraeg i blant a phobl ifanc ar restr fer Gwobrau Tir na n-Og 2020. Mae Cyngor Llyfrau Cymru a Chwmni Theatr Arad Goch wedi dod at ei gilydd i gynhyrchu darlleniadau oโ€™r llyfrau Cymraeg i blant a phobl ifanc ar restr fer Gwobrau Tir na n-Og 2020. Yn sgil gohirio pob cynhyrchiad theatrig yn ystod cyfnod cloโ€™r coronafeirws, mae actorion Arad Goch yn Aberystwyth wedi bod yn perfformio ac...

Cofio Jan Morris 1926โ€“2020

Datganiad Cyngor Llyfrau Cymru – 19 Mehefin 2020

Mae Cyngor Llyfrau Cymru yn croesawuโ€™n gynnes gyhoeddiad y Prif Weinidog bod siopau llyfrau ymhlith y busnesau a fydd yn cael ailagor o ddydd Llun 22 Mehefin 2020. Diogelwch staff a chwsmeriaid syโ€™n dod yn gyntaf ar bob cyfrif, wrth gwrs, ac rydym wedi bod yn gweithio gyda llyfrwerthwyr wrth iddynt baratoi i ailagor yn ddiogel yn unol รข chanllawiau Covid-19. Nid pob siop efallai fydd yn dewis agor ei drysauโ€™n syth ac fe fydd nifer ohonynt yn addasu eu horiau aโ€™u ffyrdd o weithio. Er bod y...

Pedwar o E-lyfrau Byr a Bachog ar gael am ddim

Pedwar o E-lyfrau Byr a Bachog ar gael am ddim

Bydd casgliad o lyfrau byr a bachog gan awduron o Gymru ar gael iโ€™w lawrlwytho am ddim yr haf hwn. O stori garu i gariad at gลตn anhygoel, ac o heriau rhedeg eithafol i fyd coll, mae Cyngor Llyfrau Cymru wedi trefnu bod y pedwar teitl diweddaraf yn y gyfres boblogaidd Stori Sydyn ar gael fel e-lyfrau mewn cydweithrediad รข chyhoeddwyr y gyfres, y Lolfa a Rily. Ac am gyfnod o un mis yn unig rhwng 8 Mehefin ac 8 Gorffennaf 2020, bydd modd eu lawrlwytho yn rhad ac am ddim oddi ar blatfform digidol...

Cyhoeddi Enillwyr Gwobrau Llyfrau Tir na n-Og ym mis Gorffennaf

Cyhoeddi Enillwyr Gwobrau Llyfrau Tir na n-Og ym mis Gorffennaf

Bydd enillwyr gwobrau llenyddiaeth plant a phobl ifanc Tir na n-Og yn cael eu cyhoeddi ym mis Gorffennaf 2020. Bydd dewis y beirniaid ar gyfer y llyfr gorau yn Saesneg gyda chefndir Cymreig dilys yn cael ei ddatgelu ar y BBC Radio Wales Arts Show am 6.30yh nos Wener 3 Gorffennaf 2020. Caiff y cyfrolau buddugol yn y categorรฏau Cymraeg ar gyfer oedrannau cynradd ac uwchradd eu cyhoeddi ar raglen gylchgrawn Heno ar S4C am 7yh nos Wener 10 Gorffennaf 2020. Dan ofal Cyngor Llyfrau Cymru, maeโ€™r...

Mwy o Lyfrau Iechyd Meddwl ar gael yn y Gymraeg

Mwy o Lyfrau Iechyd Meddwl ar gael yn y Gymraeg

Mae hunangofiant yr awdur arobryn Matt Haig am ei brofiad o iselder wediโ€™i gyfieithu iโ€™r Gymraeg fel rhan o gynllun arloesol Darllen yn Well โ€“ Llyfrau ar Bresgripsiwn ar gyfer iechyd meddwl. Mae Reasons to Stay Alive gan Matt Haig, sydd iโ€™w weld yn gyson ar restrauโ€™r gwerthwyr gorau, ymhlith y cyfrolau hunangymorth diweddaraf iโ€™w cyhoeddi yn y Gymraeg i helpu pobl i reoli cyflyrau iechyd meddwl cyffredin neu i ddelio รข theimladau a phrofiadau anodd. Yn ystod Wythnos Ymwybyddiaeth Iechyd...

Gwylio Mawr ar Wersi Celf Ar-lein i Blant

Gwylio Mawr ar Wersi Celf Ar-lein i Blant

Mae cyfres o sesiynau celf i blant gan un o brif gartwnwyr Cymru wedi cael eu gwylio dros 30,000 o weithiau ers eu lansio ar-lein ar ddechrauโ€™r cyfnod o gau ysgolion oherwydd Coronafeirws. Mae cyfres o sesiynau celf i blant gan un o brif gartwnwyr Cymru wedi cael eu gwylio dros 30,000 o weithiau ers eu lansio ar-lein ar ddechrauโ€™r cyfnod o gau ysgolion oherwydd Coronafeirws. Partneriaeth ywโ€™r Criw Celf rhwng dau o gylchgronau plant Cymru sef Cip a Mellten, y darlunydd Huw Aaron, Urdd Gobaith...

Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant a Chyngor Llyfrau Cymru yn dyfarnu ysgoloriaeth PhD ym maes Llenyddiaeth Plant

Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant a Chyngor Llyfrau Cymru yn dyfarnu ysgoloriaeth PhD ym maes Llenyddiaeth Plant

Ar Ddiwrnod Rhyngwladol Llyfrau Plant (Ebrill 2ail), maeโ€™n bleser gan Brifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant mewn partneriaeth รข Chyngor Llyfrau Cymru gyhoeddi eu bod wedi dyfarnu ysgoloriaeth PhD ym maes rhyngwladoli llenyddiaeth plant i Megan Farr o Benarth. Dros gyfnod o dair blynedd, bydd Megan Farr yn datblygu strategaeth ar gyfer rhyngwladoli straeon i blant ar gyfer y sector cyhoeddi yng Nghymru. Bydd yn ymchwilioโ€™r strategaethau priodol sydd angen iโ€™r sector gyhoeddi yng Nghymru eu...

Cofio Jan Morris 1926โ€“2020

Siopau Llyfrau Lleol sy’n Gwerthu Ar-lein

Wrth i ni hunan-ynysu ac ymbellhauโ€™n gymdeithasol, bydd nifer ohonon niโ€™n estyn am lyfr da. Ac er bod siopau llyfrau annibynnol ar hyd a lled Cymru wedi cau eu drysau dros dro yn unol รขโ€™r canllawiau swyddogol, y newyddion da yw bod nifer yn dal i gynnig gwasanaeth postio llyfrau arlein. Rydyn niโ€™n wedi tynnuโ€™r manylion ynghyd ar y dudalen yma ac fe fyddwn yn diweddaruโ€™r rhestr wrth i ni dderbyn gwybodaeth newydd. Gan fod hon yn sefyllfa syโ€™n datblyguโ€™n gyflym, maeโ€™n bosib na fydd y manylion...

Cofio Jan Morris 1926โ€“2020

Cyllid Brys i’r Sector Llyfrau yng Nghymru

Mae Cyngor Llyfrau Cymru wedi croesawu cyllid brys o ยฃ150,000 gan Lywodraeth Cymru i helpuโ€™r sector llyfrau yn ystod yr argyfwng coronafeirws presennol. Caiff y gronfa ei gweinyddu gan y Cyngor Llyfrau, yr elusen genedlaethol sy'n gyfrifol am gefnogi'r diwydiant llyfrau a hyrwyddo darllen yng Nghymru. Maeโ€™r arian ychwanegol ar gyfer y sector llyfrau yn rhan o becyn cynhwysfawr o gymorth gwerth ยฃ18m ar gyfer y sector diwylliant, celfyddydau a chwaraeon yng Nghymru a gyhoeddwyd gan Lywodraeth...

Cyhoeddi Rhestr Fer Gwobrau Tir na n-Og 2020

Cyhoeddi Rhestr Fer Gwobrau Tir na n-Og 2020

Mae llyfrau syโ€™n mynd iโ€™r afael รข rhai oโ€™r pynciau mawr syโ€™n poeni plant a phobl ifanc ymhlith y cyfrolau ar restr fer Gwobrau Tir na n-Og 2020 syโ€™n cael ei chyhoeddi heddiw (dydd Gwener, 27 Mawrth 2020). Maeโ€™r rhestr fer o lyfrau Cymraeg yn y categori uwchradd yn ymdrin ag iechyd meddwl, anhwylderau bwyta a mewnfudo tra bod y categori cynradd yn cynnwys llyfrau stori am oddefgarwch, materoliaeth mewn cymdeithas a hanes menywod ysbrydoledig o Gymru. Straeon wediโ€™u lleoli ar hyd arfordir a...

Cofio Jan Morris 1926โ€“2020

Coronafeirws: Diweddariad y Cyngor Llyfrau 24 Mawrth 2020

Yn dilyn cyflwyno mesurau llymach i geisio arafu lledaeniad coronafeirws, mae swyddfeydd y Cyngor Llyfrau yng Nghastell Brychan aโ€™n Canolfan Ddosbarthu yn Aberystwyth bellach ynghau am o leiaf dair wythnos. Mae nifer oโ€™n staff yn dal i weithio, gan gyflawni eu dyletswyddau o gartref wrth i ni barhau i wneud pob dim o fewn ein gallu i gefnogiโ€™r diwydiant cyhoeddi mewn amgylchiadau eithriadol a sicrhau ein bod yn dod trwyโ€™r cyfnod hwn. Golyga hyn y bydd y gwasanaethau canlynol ar gael o hyd iโ€™r...

Cofio Jan Morris 1926โ€“2020

Coronafirws: Diweddariad gan Gyngor Llyfrau Cymru

Mae Cyngor Llyfrau Cymru yn monitro datblygiadau yn ofalus ac yn cyflwyno cyfres o fesurau arbennig mewn ymateb iโ€™r sefyllfa aโ€™r canllawiau diweddaraf. Y nod yw cymryd camau priodol i sicrhau ein bod yn gallu parhau gydaโ€™n gwaith pwysig o gefnogiโ€™r diwydiant cyhoeddi wrth wneud pob dim syโ€™n ymarferol bosib i helpu lleihau lledaeniad posib y firws, a thrwy hynny gwarchod ein staff aโ€™n rhanddeiliaid. โ€ข Mae ein Canolfan Ddosbarthu llyfrau ac adnoddau yn Glanyrafon, Aberystwyth, yn dal i weithredu...

Cofio Jan Morris 1926โ€“2020

Cymorth ychwanegol ar gyfer y sector cyhoeddi yng Nghymru

Mae Llywodraeth Cymru wedi cyhoeddi cyllid cyfalaf ychwanegol ar gyfer Cyngor Llyfrau Cymru i fuddsoddi mewn systemau technoleg a fydd yn helpu'r diwydiant cyhoeddi yng Nghymru i dyfu. Mae ยฃ750,000 ychwanegol wedi cael ei sicrhau gan gyllideb 2020โ€“21, a bydd yn caniatรกu i Gyngor Llyfrau Cymru gyflwyno system TG integredig newydd i reoli'r gwaith o werthu, cyflenwi a dosbarthu llyfrau, a fydd hefyd yn cefnogi gwaith cyhoeddwyr Cymru. Mae ยฃ145,000 o gyllid cyfalaf ychwanegol i Gyngor Llyfrau...

Cofio Jan Morris 1926โ€“2020

Darllenwyr Brwd Cymru yn Paratoi i Ddathlu Diwrnod y Llyfr 2020

Bydd darllenwyr brwd Cymru yn ymuno รขโ€™i gilydd i ddathlu Diwrnod y Llyfr, syโ€™n cael ei gynnal eleni ar 5 Mawrth 2020. Mae Cyngor Llyfrau Cymru yn gwahodd ysgolion, siopau llyfrau, colegau, llyfrgelloedd, busnesau a theuluoedd i ymuno รขโ€™r dathliad blynyddol mwyaf o lyfrau a darllen yng ngwledydd Prydain ac Iwerddon, drwy gymryd rhan mewn gweithgareddau a digwyddiadau ledled Cymru, yn ogystal รข rhannuโ€™r mwynhad o ddarllen. I nodi Diwrnod y Llyfr 2020, maeโ€™r Cyngor wedi cyhoeddi y bydd dau lyfr...

Llwyfan i Iechyd Meddwl ar Ddiwrnod y Llyfr

Llwyfan i Iechyd Meddwl ar Ddiwrnod y Llyfr

Ydy llyfrau yn gallu helpu i leddfu problemau iechyd meddwl? Dynaโ€™r cwestiwn a gaiff sylw eleni yn nigwyddiad blynyddol Diwrnod y Llyfr syโ€™n cael ei drefnu gan Gyngor Llyfrau Cymru. Yn Venue Cymru yn Llandudno ddydd Iau 5 Mawrth 2020, bydd panel o chwech arbenigwr yn trafod manteision โ€˜bibliotherapiโ€™ lle caiff llyfrau hunangymorth eu defnyddio i gefnogi iechyd meddwl a lles. Mae ystod eang o lyfrau iโ€™w cael fel rhan o gynllun Darllen yn Well - Llyfrau ar Bresgripsiwn, syโ€™n cyhoeddi cyfresi o...

Cofio Jan Morris 1926โ€“2020

Hyfforddiant Rhyngwladol i Gyhoeddwyr Cymru

Daeth cynrychiolwyr o 12 o weisg o bob cwr o Gymru ynghyd yng Nghastell Brychan, Aberystwyth, ym mis Chwefror 2020 ar gyfer sesiwn hyfforddi arbennig ar safonau metadata rhyngwladol ar gyfer y sector llyfrau. Trefnwyd y digwyddiad gan Gyngor Llyfrau Cymru fel rhan oโ€™u rhaglen hyfforddiant flynyddol ar gyfer y sector cyhoeddi. Cafodd yr hyfforddiant ei ddarparu gan sefydliad EDItEUR syโ€™n arbenigo ar fetadata, dynodwyr a safonau e-fasnach llyfrau โ€“ yn enwedig ONIX, sef y safon ryngwladol...

Cofio Jan Morris 1926โ€“2020

Cyhoeddi enwau’r unigolion sydd wedi ennill lle ar Gwrs Ysgrifennu i Oedolion Ifanc

Mae Cyngor Llyfrau Cymru a Llenyddiaeth Cymru yn falch o gael cyhoeddi enwauโ€™r unigolion sydd wedi ennill lle ar Gwrs Ysgrifennu i Oedolion Ifanc ym mis Chwefror 2020. Bydd y cwrs dwys yn darparu arweiniad gan arbenigwyr ar y grefft o ysgrifennu ar gyfer Oedolion Ifanc gydaโ€™r gobaith o lenwi silffoedd siopau llyfrauโ€™r dyfodol รข chyhoeddiadau Cymraeg at ddant oedolion ifanc. Caiff y cwrs wythnos o hyd ei gynnal yng Nghanolfan Ysgrifennu Genedlaethol Tลท Newydd aโ€™i arwain gan ddwy awdur profiadol...

Cofio Jan Morris 1926โ€“2020

Cyfri Stoc Blynyddol

Gofynnir yn garedig i chi nodi y bydd staff Canolfan Ddosbarthu'r Cyngor yn cynnal eu cyfrif stoc blynyddol o Ddydd Llun y 27ain tan dydd Mercher y 29ain o Ionawr, ac yn ystod yr amser yma ni fydd archebion yn cael eu prosesu.

Cofio Jan Morris 1926โ€“2020

Darllen a Bwrw Bol!

Gwahoddiad arbennig i fod yn rhan o Wobr Tir na n-Og โ€“ Dewis y Darllenydd. Annwyl Ddarllenwyr, Yma yng Nghastell Brychan, pencadlys Cyngor Llyfrau Cymru, rydym wrthiโ€™n brysur ar hyn o bryd yn paratoi ar gyfer Gwobrau Llyfrau Tir na n-Og, ac yn falch iawn o gynnig cyfle i chi fod yn rhan bwysig oโ€™r broses. Bu ein panel o feirniaid swyddogol wrthiโ€™n brysur dros gyfnod y Nadolig yn darllen yr holl lyfrau a gyflwynwyd iโ€™w hystyried ar gyfer y rhestr fer. Cyhoeddir y rhestr honno ar 27 Mawrth, ar...

Cofio Jan Morris 1926โ€“2020

Cyfeillion Cyngor Llyfrau Cymru yn chwilio am syniadau am nofelau i oedolion ifanc

Mae Cyfeillion Cyngor Llyfrau Cymru yn chwilio am syniadau am nofelau i oedolion ifanc mewn cystadleuaeth arbennig syโ€™n cynnig gwobr hael. Gofynnir i awduron anfon penodau cyntaf nofel Gymraeg i oedolion ifanc, yn ogystal รข synopsis o weddill y nofel, drwy ebost erbyn 20 Chwefror 2020. Beirniedir y gystadleuaeth gan yr awdur Meinir Pierce Jones, y cyfansoddwr aโ€™r cyn-lyfrgellydd Robat Arwyn Jones, a Gwawr Maelor, darlithydd mewn Addysg Gymraeg ym Mhrifysgol Bangor, mewn ymgynghoriad รข chriw o...

Cofio Jan Morris 1926โ€“2020

Golygathon Wici-Llรชn yn swyddfeydd Cyngor Llyfrau Cymru

Cynhelir Golygathon Wici-Llรชn, yn swyddfeydd Cyngor Llyfrau Cymru, Castell Brychan, Aberystwyth, dydd Gwener, 10 Ionawr 2020, rhwng 12:00 โ€“ 16:00. Nod y prosiect Wici-Llรชn yw creu a chyfoethogi gwybodaeth am lenyddiaeth Cymru ar lwyfannau Wicipedia a Wicidata. Cydlynir y prosiect gan Llyfrgell Genedlaethol Cymru a Menter Iaith Mรดn gyda chefnogaeth Llywodraeth Cymru. Bydd Jason Evans, Wicimediwr Cenedlaethol, Llyfrgell Genedlaethol Cymru, yn bresennol gan gynghori ar ffyrdd o baratoi a golygu...

Cofio Jan Morris 1926โ€“2020

Cyngor Llyfrau yn Chwilio am y ‘Gryffalo’ Newydd

Mae Cyngor Llyfrau Cymru yn lansio cystadleuaeth newydd ar gyfer Eisteddfod yr Urdd 2020. Dyma gyfle euraid i ddarlunwyr rhwng 18 a 25 oed gynnig am y cyfle i weld eu gwaith celf rhwng dau glawr, a hynny ar y cyd รข stori wreiddiol gan Manon Steffan Ros. Meddai Helen Jones, Pennaeth Adran Llyfrau Plant y Cyngor, "Y dasg yw creu llyfr ffug (dummy) yn cynnwys brasluniau pensil ar gyfer llyfr stori-a-llun i blant, yn ogystal รข gwaith celf gorffenedig ar gyfer o leiaf bedair tudalen ddwbl. Bydd...

Cofio Jan Morris 1926โ€“2020

Llyfr y Flwyddyn 2020

Llenyddiaeth Cymru yn cyhoeddi Categori Newydd Plant a Phobl Ifanc a Lleoliad y Seremoni Mae Llenyddiaeth Cymru wedi cyhoeddi categori newydd i Wobr Llyfr y Flwyddyn, sef categoriย  Plant a Phobl Ifanc.ย  Bydd y categori ychwanegol hwn yn ehangu cyrhaeddiad ac effaith y wobr drwy gynyddu cyfleoedd a chodi proffil awduron talentog Cymru. Maeโ€™r datblygiad ymaโ€™n cefnogi gweledigaethย  Cynllun Strategol 2019-22ย  Llenyddiaeth Cymru, i ysbrydoli ac annog cenedlaethau newydd o ddarllenwyr creadigol...

Cofio Jan Morris 1926โ€“2020

Gลตyl Lyfrau Aberaeron 1-3 Tachwedd

Digwyddiad am ddim; Ffair Lyfrau; Darlleniadau; Arwyddo Llyfrau a mwy... Dydd Gwener 1 Tachwedd am 7:30yh - Barddoniaeth a Cherddoriaeth yng Ngwesty Monachty Dydd Sadwrn 2 Tachwedd 11yb-5yp a dydd Sul 10yb-4yp - Ffair Lyfrau yn y Neuadd Goffa Awduron yn bresennol โ€“ Alun Davies; Alys Einion; Chris Armstrong; Colin R Parsons; Daniel Davies; Derek Moore Geraint Evans; Huw Davies; Ifan Morgan Jones; Jackie Biggs; Jacqueline Jeynes; John M Hughes Karen Gemma Brewer; Kathy Miles; Lazarus Carpenter;...

Cofio Jan Morris 1926โ€“2020

Ar eich marciau, barod, ewch:

#Her100Cerdd yn dychwelyd i ddathlu Diwrnod Cenedlaethol Barddoniaeth Mae Llenyddiaeth Cymru yn falch o gyhoeddi y bydd Her 100 Cerdd yn dychwelyd unwaith eto eleni, a hynny am y seithfed tro. Yn unol รขโ€™r arfer, mae pedwar bardd wedi eu herio i gyfansoddi 100 o gerddi gwreiddiol mewn 24 awr. Y pedwar dewr eleni yw Beth Celyn, Dyfan Lewis, Elinor Wyn Reynolds a Matthew Tucker. Bydd gofyn i bob un oโ€™r pedwar bardd ysgrifennu o leiaf un gerdd bob awr i gyflawniโ€™r Her 100 Cerdd mewn da bryd. Mae...

Cofio Jan Morris 1926โ€“2020

Sut dwi’n teimlo

Mae gwasg Rily ar fin cyhoeddi cyfrol arloesol syโ€™n cyflwyno hanfodion amryw o emosiynau sylfaenol, gan gynnwys dicter, hapusrwydd, cenfigen, ofn a phryder. Wrth i ystadegau diweddar awgrymu bod gorbryder ar gynnydd ymhlith plant ifanc, maeโ€™n amlwg fod yna angen gwirioneddol am adnoddau a llenyddiaeth addas i geisio helpu plant i ddod i ddeall a dygymod รขโ€™u teimladau, er lles eu hiechyd meddwl. Mae gwasg Rily ar fin cyhoeddi cyfrol arloesol syโ€™n cyflwyno hanfodion amryw o emosiynau sylfaenol,...

Cofio Jan Morris 1926โ€“2020

Cyhoeddi mai’r Children’s Laureate Wales cyntaf erioed yw Eloise Williams

Mae Llenyddiaeth Cymru wedi cyhoeddi mai'r awdur plant poblogaidd o Sir Benfro,ย  Eloise Williams, ย yw'rย  Children's Laureate Walesย  cyntaf erioed. Nod y rรดl lysgenhadol newydd hon yw ymgysylltuย  รข ac ysbrydoli plant Cymru drwy lenyddiaeth, ac i hyrwyddo hawl plant i fynegi eu hunain. Cyhoeddwyd y newyddion ddydd Mercher 18 Medi o flaen 150 o ddisgyblion yn Ysgol Gynradd Parc Jiwbilรฎ yng Nghasnewydd. Eloise yw Llysgennad Darllen yr ysgol ac yn dilyn y cyhoeddiad, buโ€™n rhan o agoriad swyddogol...

Cofio Jan Morris 1926โ€“2020

RYGBI

Rygbiย  โ€“ย  y llyfr syโ€™n cynnwys popeth sydd angen ei wybod am fyd rygbi, o sut i chwarae, i chwaraewyr eiconig, Cwpan y Byd, timau arwrol, yn ogystal รข ffeithiau a ffigyrau iโ€™n cyffroi ni i gyd wrth sรดn am y gรชm anhygoel hon โ€“ ein gรชm genedlaethol ni fel Cymry! Cyhoeddir y llyfr clawr caled arbennig hwn gan Rily Publications mewn da bryd ar gyfer Cwpan Rygbiโ€™r Byd 2019 yn Japan. Maeโ€™n cynnwys cyfoeth o ffeithiau, ystadegau a gwybodaeth, lluniau a ffotograffauโ€™n ymwneud รข phob agwedd ar y gรชm...

Cofio Jan Morris 1926โ€“2020

Datblygiadau yng Ngwasg Gomer, Ymateb y Cyngor Llyfrau

Mae Cyngor Llyfrau Cymru yn ymwybodol o benderfyniad Gwasg Gomer i roiโ€™r gorau i gomisiynu teitlau newydd. Gwnaeth Gomer gyfraniad aruthrol i gyhoeddi yng Nghymru. Maeโ€™n gartref i rai oโ€™n prif awduron aโ€™n llyfrau mwyaf nodedig. A thraโ€™n bod niโ€™n siomedig iawn gydaโ€™r datblygiad hwn rydym yn falch bod Gomer yn parhau i ofalu am y miloedd o deitlau ac awduron pwysig sydd yn eu รดl-restr a sicrhau y bydd teitlau poblogaidd yn aros mewn print. Byddwn yn parhau i gydweithio gyda Gwasg Gomer dros y...

Cofio Jan Morris 1926โ€“2020

Cyngor Llyfrau yn chwilio am y ‘Gryffalo’ Newydd

Mae Cyngor Llyfrau Cymru yn lansio cystadleuaeth newydd ar gyfer Eisteddfod yr Urdd 2020. Dyma gyfle euraid i ddarlunwyr rhwng 18 a 25 oed gynnig am y cyfle i weld eu gwaith celf rhwng dau glawr, a hynny ar y cyd รข stori wreiddiol gan Manon Steffan Ros. Meddai Helen Jones, Pennaeth Llyfrau Plant y Cyngor, โ€˜Y dasg yw creu llyfr ffug (dummy) yn cynnwys brasluniau pensil ar gyfer llyfr stori-a-llun i blant, yn ogystal รข gwaith celf gorffenedig ar gyfer o leiaf bedair tudalen ddwbl. Bydd geiriau...

Cofio Jan Morris 1926โ€“2020

Medal Ryddiaith 2019

Enillydd y Fedal Ryddiaith 2019 yw Rhiannon Ifans am ei nofel, ย Ingrid. Rhiannon Ifans yw enillydd y Fedal Ryddiaith yn Eisteddfod Genedlaethol Conwy 2019, gydaโ€™i nofel ย โ€˜Ingridโ€™. Gofynion y gystadleuaeth oedd cyfrol o ryddiaith greadigol heb fod dros 40,000 o eiriau ar y thema 'Cylchoedd'. Beirniaid y gystadleuaeth oedd Mererid Hopwood, Alun Cob ac Aled Islwyn. โ€˜Gwaith llenor arbennig iawn, un crefftus a gwreiddiolโ€™. Mererid Hopwood โ€˜Awdur [syโ€™n] feistr ar ei grefft... Campus!โ€™ Alun Cob โ€˜Mae...

Cofio Jan Morris 1926โ€“2020

Gwobr Goffa Daniel Owen 2019

Enillydd Gwobr Goffa Daniel Owen 2019 yw Guto Dafydd am ei nofel, Carafanio.   ย  Guto Dafydd yw enillydd Gwobr Goffa Daniel Owen yn Eisteddfod Genedlaethol Conwy, 2019, a hynny am nofel oโ€™r enw Carafanio. Gofynion y gystadleuaeth oedd nofel heb ei chyhoeddi gyda llinyn storรฏol cryf a heb fod yn llai na 50,000 o eiriau. Beirniaid y gystadleuaeth oedd Haf Llewelyn, Dyfed Edwards a Llwyd Owen. โ€˜Dyma nofel wirioneddol wych ' Llwyd Owen โ€˜Stori syml ar yr wyneb am deulu cyffredin yn mynd ar...

Cofio Jan Morris 1926โ€“2020

Plant Cymru yn Mentro i’r Gofod wrth i Sialens Ddarllen yr Haf Gychwyn

Paratowch i ddathlu ugeinfed pen-blwydd Sialens Ddarllen yr Haf a mynd ar Ras Ofod. Cafodd y sialens ei lansio gan yr Arglwydd Elis-Thomas, y Dirprwy Weinidog Diwylliant, Chwaraeon a Thwristiaeth, yn Llyfrgell y Drenewydd ddydd Gwener, 12 Gorffennaf 2019, yng nghwmniโ€™r awdur aโ€™r darlunydd poblogaidd Max Low.   ย  Teitl Sialens Ddarllen yr Haf eleni yw Ras Ofod, syโ€™n cyd-fynd รข dathlu 50 mlynedd ers y glaniad ar y lleuad. Wediโ€™i chymeradwyo gan rieni, athrawon, Cyngor Llyfrau Cymru a...

Cofio Jan Morris 1926โ€“2020

Pencampwyr Darllen Dros Gymru

Roedd Canolfan y Celfyddydau yn Aberystwyth dan ei sang gan blant o bob cwr o Gymru ar 25 a 26 Mehefin pan ddaethant yn eu cannoedd i ddathlu darllen yn rowndiau cenedlaethol Darllen Dros Gymru, cystadlaethau a drefnwyd gan Gyngor Llyfrau Cymru ar gyfer plant oedran cynradd. Roedd 34 o dimau o ysgolion ledled Cymru yn ymgiprys am y teitl Pencampwyr Darllen Dros Gymru 2019. Rowndiau cenedlaethol y cystadlaethau yw penllanwโ€™r gweithgareddau syโ€™n digwydd drwy Gymru dros sawl mis, gyda disgyblion...

Cofio Jan Morris 1926โ€“2020

Llyfrau, yn Aml, yw’r Moddion Gorau: Pennod Newydd i Bresgripsiynau Iechyd Meddwl yng Nghymru

O'r 26ain Mehefin ymlaen, bydd gweithwyr iechyd proffesiynol yng Nghymru yn gallu rhoi llyfrau llyfrgell am ddim ar bresgripsiwn i gynorthwyo pobl i reoli eu hiechyd meddwl neu i ddelio รข theimladau a phrofiadau anodd yn yr hyn y maeโ€™r arbenigwyr sydd y tu รดl iโ€™r cynllun yn ei alwโ€™n โ€˜fibliotherapiโ€™. Datblygwyd cynllun Darllen yn Well: Llyfrau ar Bresgripsiwn ar gyfer Iechyd Meddwl gan The Reading Agency a llyfrgelloedd cyhoeddus, sefydliadau iechyd blaenllaw gan gynnwys Coleg Brenhinol y...

Cofio Jan Morris 1926โ€“2020

Llyfrau Newydd Dan yn Cynllun Darllen yn Well

Mae Cyngor Llyfrau Cymru yn ymfalchรฏo yn y newyddion fod yr addasiadau Cymraeg cyntaf ar iechyd meddwl yn y cynllun Darllen yn Well โ€“ Llyfrau ar Bresgripsiwn wediโ€™u cyhoeddi. Drwy gydweithio รข chwmni cyfieithu Testun, llwyddwyd i gyfieithuโ€™r pedwar teitl cyntaf o blith ugain o lyfrau iโ€™r Gymraeg, yn barod ar gyfer eu lansio gan The Reading Agency yng Nghaerdydd ar 26 Mehefin. Y llyfrau, a gyhoeddwyd gan y Lolfa, yw: Cyflwyniad i Ymdopi รข Gorbryder Cyflwyniad i Ymdopi รข Galar Cyflwyniad i...

Cofio Jan Morris 1926โ€“2020

Darllenwyr Brwd yn Cyrraedd y Brig

Cafodd tรฎm o ddarllenwyr brwd o Ysgol Gynradd Parc Cyfarthfa, Merthyr Tydfil, eu coroniโ€™n Bencampwyr 2019 BookSlam, cystadleuaeth ddarllen y Cyngor Llyfrau i blant yn seiliedig ar lyfrau Saesneg o Gymru. Cynhaliwyd y rownd genedlaethol yn Aberystwyth yn ddiweddar, a gwelwyd cannoedd o ddisgyblion cynradd o bob cwr o Gymruโ€™n cystadlu i fod yn bencampwyr cenedlaethol. Eu tasg oedd creu argraff ar y beirniaid mewn dwy rownd โ€“ sef trafodaeth am 10 munud, a chyflwyniad dramatig yn para 8 munud, yn...

Cofio Jan Morris 1926โ€“2020

Fi a Joe Allen yn rhoi Cymru ar y Map… ond beth am Llyfr Glas Nebo?

Cyhoeddir enwau enillwyr Gwobrau Cymraeg Tir na n-Og 2019 Cyngor Llyfrau Cymru o lwyfan Eisteddfod yr Urdd, Caerdydd a'r Fro, brynhawn Iau, 30 Mai. Cyhoeddir enwau enillwyr Gwobrau Cymraeg Tir na n-Og 2019 Cyngor Llyfrau Cymru o lwyfan Eisteddfod yr Urdd, Caerdydd a'r Fro, brynhawn Iau, 30 Mai. Enillwyr y categori cynraddย  yw Elin Meek o Gaerfyrddin a Valรฉriane Leblond o Langwyryfon, am y gyfrolย  Cymru ar y Mapย ย (Rily), llyfr atlas darluniadol syโ€™n dangos Cymru ar ei gorau. Enillydd y categori...

Cofio Jan Morris 1926โ€“2020

Catherine Fisher a’i nofel The Clockwork Crow yn cipio gwobr llenyddiaeth plant Tir na n-Og

Dirgelwch hudolus llawnย eira a sรชr ganย storiwraigย feistrolgar. Mewn digwyddiad arbennig a gynhaliwyd eleni yn Ysgol Newyddiaduraeth, y Cyfryngau a Diwylliant, Prifysgol Caerdydd ar 16 Mai, fel rhan o Gynhadledd CILIP Cymru (Sefydliad Siartredig Llyfrgellwyr a Gweithwyr Gwybodaeth Proffesiynol Cymru), cyflwynwyd y wobr i Catherine Fisher am ei nofel ย The Clockwork Crow, a gyhoeddir gan Wasg Firefly. Bob blwyddyn ers ei sefydlu ym 1976, mae Cyngor Llyfrau Cymru wedi dathluโ€™r teitl Saesneg gorau...

Cofio Jan Morris 1926โ€“2020

Horatio Clare, Syr Simon Jenkins a Clare Mackintosh yw prif berfformwyr ail ลดyl Llรชn Maldwyn

Mae manylion y rhaglen lawn ar gyferย  Gลตyl Llรชn Maldwyn ย eleni wedi'u rhyddhau, gyda rhestr ddisglair o awduron blaenllaw yn cynnwys Horatio Clare, Syr Simon Jenkins a Clare Mackintosh. Datganiad iโ€™r wasg Bellach yn ei hail flwyddyn, bydd Gลตyl Llรชn Maldwyn 2019 yn cael ei chynnal yn ystod y penwythnos 14-16eg Mehefin ym mhlas gwych ac hanesyddol Gregynog, ger y Drenewydd. Fel yr ลดyl agoriadol y llynedd, maeโ€™r digwyddiad yn dathlu awduron sydd รข chysylltiadau personol a llenyddol รข Chymru aโ€™r...

Cofio Jan Morris 1926โ€“2020

Rhestr Fer Gwobr Llyfr y Flwyddyn 2019

Mae Llenyddiaeth Cymru wedi cyhoeddi heddiw pa gyfrolau sydd wedi cyrraedd Rhestr Fer Gwobr Llyfr y Flwyddyn 2019 yn Gymraeg ac yn Saesneg. Mae Llenyddiaeth Cymru wedi cyhoeddi heddiw pa gyfrolau sydd wedi cyrraedd Rhestr Fer Gwobr Llyfr y Flwyddyn 2019 yn Gymraeg ac yn Saesneg. Dyfernir y Gwobrau i'r gweithiau gorau ym meysydd ysgrifennu creadigol a beirniadaeth lenyddol o fewn tri chategori: Barddoniaeth, Ffuglen a Ffeithiol Greadigol. Mae'r rhestrau byrion Cymraeg a Saesneg eleni yn cynnwys...

Cofio Jan Morris 1926โ€“2020

Cyhoeddi enillydd gwobr Cyfraniad Oes gwyl Bedwen Lyfrau 2019

Enillydd Gwobr Cyfraniad Oes y Fedwen Lyfrau eleni ywโ€™r bardd, llenor, addysgwr aโ€™r pregethwr o Wrecsam, Aled Lewis Evans. Er mai gyda ardal Maelor y cysylltir Aled yn bennaf erbyn hyn, buโ€™n byw ym Machynlleth, Llandudno, aโ€™r Bermo wrth i waith ei dad fel postfeistr arwain y teulu o le i le. Maeโ€™n gyn-ddisgybl yn Ysgol Morgan Llwyd ac yn gyn-fyfyriwr ym Mhrifysgol Bangor. Ers cyhoeddi ei gyfrol gyntaf, Treโ€™r Ffin, ym 1983, cyhoeddodd naw cyfrol o farddoniaeth Gymraeg. Cyrhaeddodd y diweddaraf,...