Rygbi  –  y llyfr sy’n cynnwys popeth sydd angen ei wybod am fyd rygbi, o sut i chwarae, i chwaraewyr eiconig, Cwpan y Byd, timau arwrol, yn ogystal â ffeithiau a ffigyrau i’n cyffroi ni i gyd wrth sôn am y gêm anhygoel hon – ein gêm genedlaethol ni fel Cymry!

Cyhoeddir y llyfr clawr caled arbennig hwn gan Rily Publications mewn da bryd ar gyfer Cwpan Rygbi’r Byd 2019 yn Japan. Mae’n cynnwys cyfoeth o ffeithiau, ystadegau a gwybodaeth, lluniau a ffotograffau’n ymwneud â phob agwedd ar y gêm o’r cychwyn cyntaf tan heddiw. Ceir adrannau cynhwysfawr hefyd yn sôn am sut yn union i chwarae’r gêm, safleoedd chwaraewyr, symudiadau a’r system sgorio, gan olygu ei fod yn llyfr apelgar ac addas ar gyfer darllenwyr o bob oed.

Addaswyd y llyfr 64 tudalen, a gyhoeddwyd yn wreiddiol gan Dorling Kindersley, gan Sioned Lleinau, sy’n gefnogwraig rygbi frwd iawn ei hunan, a cheir cyfeiriadau arbennig at chwaraewyr a gemau tîm Cymru, yn ogystal â thimau rhyngwladol eraill fel Crysau Duon a Rhedyn Arian Seland Newydd, a chwaraewyr byd-enwog megis Jonathan Davies, Jonah Lomu a Francois Pienaar, ymysg eraill.

“Does dim rhaid i chi wybod unrhyw beth am fyd rygbi i allu mwynhau’r gyfrol gyfoethog hon sy’n cyflwyno’r gêm yn ei llawn ogoniant,” eglura Sioned Lleinau. “Gyda chymaint o amrywiaeth o ffeithiau a gwybodaeth am y gêm, o’i dechreuadau yn 1823 hyd at heddiw, heb sôn am Gwpan Rygbi’r Byd yn Japan, allwch chi ddim peidio â chael eich denu’n ddyfnach i mewn i ganol byd lliwgar a chyffrous rygbi.”

Cyfoeth o ffeithiau rygbi, a phopeth sydd angen i chi wybod am sut i chwarae’r gêm, heb sôn am chwaraewyr arwrol ddoe a heddiw.

Y llyfr perffaith ar gyfer dathlu Cwpan Rygbi’r Byd! Cyflwyniad cyffrous i’r gêm er mwyn helpu plant i ddeall rheolau, dysgu sgiliau rygbi a dysgu am recordiau byd yn y maes. Edrychir ar hanes y gêm, gan fanylu ar fathau gwahanol o rygbi, yn cynnwys Rygbi’r Undeb, Rygbi’r Gynghrair, Rygbi Saith-bob-ochr a Rygbi Tag.