Dylunio a Golygyddol

DYLUNIO A GOLYGYDDOL

Mae’r Tim Ddylunio  yn cynnig gwasanaeth dylunio i gyhoeddwyr yng Nghymru. Bob blwyddyn bydd hyd at 100 o deitlau gwahanol yn mynd trwy ddwylo’r Adran.

 

Mae’r Adran yn cynnig y gwasanaethau canlynol:

 

Dylunio cloriau llyfrau

Dylunio llyfrau o glawr i glawr

Darparu deunydd gweledol, megis darluniau a ffotograffau, ar gyfer llyfrau.

Mae’r Uwch Swyddog Dylunio a’r ddau Swyddog Dylunio yn ddylunwyr graffig profiadol. Er eu bod yn ymgymryd â rhan sylweddol o waith yr Adran eu hunain, maent hefyd yn cydweithio â rhwng 30 a 40 o ddylunwyr, darlunwyr a ffotograffwyr allanol, gan fanteisio ar eu harbenigedd yn y gwahanol feysydd.

 

Yr Adran sy’n gyfrifol am ddylunio holl gyhoeddiadau mewnol Cyngor Llyfrau Cymru.

 

Gwahoddir dylunwyr a darlunwyr a fyddai’n hoffi gweithio ar lyfrau i gysylltu â ni.

 

 

 

MANYLION CYSWLLT

Sion Ilar

Uwch Swyddog Dylunio

Cyngor Llyfrau Cymru

Castell Brychan

Aberystwyth

Ceredigion

SY23 2JB

Ffôn: 01970 624151

Ffacs: 01970 625385

E-bost: sion.ilar@llyfrau.cymru

 

 

GOLYGYDDOL

Mae’r Tim Golygyddol  yn gwasanaethu cyhoeddwyr Cymru, ac yn delio â hyd at 180 o deipysgrifau bob blwyddyn, y rhan fwyaf ohonynt yn Gymraeg.

 

Deunydd darllen hamdden a dderbynnir; ni fydd yr Adran yn ymdrin â deunydd addysgol.

 

GWASANAETHU CYHOEDDWYR

I gyhoeddwyr, mae’r Adran yn cynnig gwasanaeth golygyddol am bris gostyngol yn y Gymraeg a’r Saesneg, h.y. golygu teipysgrifau a chywiro proflenni. Bydd yn gweithredu yn y modd hwn ar ran hyd at 20 o gyhoeddwyr, gan fanteisio ar gymorth tîm bychan o olygyddion allanol profiadol yn ôl yr angen. Rhoddir blaenoriaeth bob amser i lyfrau sydd wedi derbyn rhai o grantiau cyhoeddi’r Cyngor Llyfrau.

 

MANYLION CYSWLLT

Dr Huw Meirion Edwards

Uwch Swyddog Golygyddol

Cyngor Llyfrau Cymru

Castell Brychan

Aberystwyth

Ceredigion

SY23 2JB

Ffôn: 01970 624151

Ffacs: 01970 625385

E-bost: huw.meirionedwards@llyfrau.cymru