Diwrnod y Llyfr

Diwrnod y Llyfr

Cenhadaeth Diwrnod y Llyfr yw annog plant a phobl ifanc i ddarganfod pleserau darllen drwy sicrhau y gall bob unigolyn berchen ei lyfr ei hun. Cydlynir Diwrnod y Llyfr yng Nghymru gan Gyngor Llyfrau Cymru gyda chefnogaeth Llywodraeth Cymru a Waterstones. Am fwy o wybodaeth ewch i www.readingwales.org.uk/cy neu www.worldbookday.com