Cystadlaethau

Sgwennu Stori Aled Hughes 2024 

Mae rhaglen Aled Hughes ar BBC Radio Cymru yn cyflwyno cystadleuaeth i ddisgyblion ysgolion cynradd Cymru. 

Rydym yn galw ar ddisgyblion i ysgrifennu stori sydd ddim mwy na 500 gair. 

Mae tri chategori – 

Cyfnod Sylfaen, sef 5-7 oed 

Cyfnod allweddol 2a, 7-9 oed 

Cyfnod allweddol 2b, 9-11 oed 

Mae’r gystadleuaeth yn cael ei lansio yn swyddogol ar raglen Aled Hughes, ar 7 Mawrth 2024, sef Diwrnod y Llyfr.

Bydd ceisiadau yn cael eu beirniadu ar sail y meini prawf canlynol:

  • gwreiddioldeb
  • plot
  • cymeriadu
  • iaith
  • mwynhad

Bydd y gystadleuaeth yn cau dechrau mis Mai 2024.

Noder: Bydd yr enillwyr yn cael eu cyhoeddi ar raglen Aled Hughes. Bydd yr enillwyr eu hunain yn derbyn rhodd gan Gyngor Llyfrau Cymru, a chloriau digidol yn cael eu creu i’r straeon buddugol.

Os am gystadlu, rhaid i ddisgyblion anfon eu straeon byrion drwy’r ysgol (ynghyd â ffurflen gais sydd i’w chael ar wefan Radio Cymru) at Radio Cymru erbyn y dyddiad cau.

Y cyfeiriad yw:

Sgwennu Stori Aled Hughes

BBC Radio Cymru

Bryn Meirion

Bangor

LL57 2BY

Rhaid nodi’n glir ffugenw’r disgybl, y categori, ac enw’r ysgol ar ben pob stori os gwelwch yn dda. Bydd angen i’r ysgol gadw rhestr o’r enwau sy’n cyd-fynd â’r ffugenwau.

Gwnewch yn siŵr eich bod wedi darllen y telerau, yr hysbysiad preifatrwydd, a’r hysbysiad preifatrwydd i bobl ifanc cyn cystadlu.

Ffurflen Gais – PDF

https://downloads.bbc.co.uk/cymru/radiocymru/FfurflenGaisSgwennuStori2023.pdf

Ffurflen Gais – Word

https://downloads.bbc.co.uk/cymru/radiocymru/FfurflenGaisSgwennuStori.docx

Am ragor o wybodaeth, cysylltwch â rhaglen Aled Hughes ar aled@bbc.co.uk

POB LWC!