Mae darllenwyr ifanc o Ysgol Twm o’r Nant yn Ninbych wedi bod yn paratoi i fynd i’r afael â Sialens Ddarllen yr Haf eleni gyda’r awdur Leisa Mererid, mewn lansiad yn Llyfrgell Dinbych heddiw, dydd Mercher 10 Gorffennaf 2024.

Mae’r plant wedi ymuno â’r Sialens, a grëwyd gan yr elusen genedlaethol The Reading Agency, sydd â’r nod o’u cadw yn darllen dros wyliau’r haf, gyda digwyddiadau, gweithgareddau a llyfrau gwych – i gyd ar gael am ddim o’u llyfrgelloedd lleol.

Mae Sialens Ddarllen yr Haf eleni, Crefftwyr Campus, yn dathlu creadigrwydd o bob math – dawnsio a darlunio, gwneud modelau allan o sbwriel a miwsig – mae rhywbeth at ddant pawb.

Ac mae awdur Leisa Mererid wedi rhoi dechrau da i’r dosbarth o Ysgol Twm o’r Nant wrth gyflwyno ei llyfr Y Wariar Bach gyda symudiadau ioga ac ymarferion anadlu.

Dywedodd Meira Jones o Lyfrgell Dinbych: “Rydym mor gyffrous i gael lansiad cenedlaethol Sialens Ddarllen yr Haf 2024 yn Llyfrgell Dinbych yn Sir Ddinbych eleni. Mae’r Sialens yn annog a hybu’r plant i ddarllen er pleser trwy’r haf gan wella eu sgiliau darllen a’u hyder. Dychymyg a chreadigrwydd yw’r themâu eleni felly mae rhywbeth i bawb, dewch i’ch llyfrgell leol i ymuno yn hwyl y Crefftwyr Campus!”

Dywedodd Dafydd Davies, Pennaeth Ysgol Twm o’r Nant: “Rydym yn falch iawn yma yn Ysgol Twm o’r Nant i gael bod yn rhan o’r lansiad yn Llyfrgell Dinbych. Fel ysgol rydym yn weithgar iawn wrth hybu dysgwyr i ddarllen er mwyn pleser ac yn sicr bydd cael bod yn rhan o’r lansiad yma yn hyrwyddo’r dysgwyr ifanc i barhau i ddarllen dros wyliau’r haf.”

Darperir Sialens Ddarllen yr Haf blynyddol gan The Reading Agency. Fe’i cefnogwyd yng Nghymru gan Cyngor Llyfrau Cymru, diolch i arian gan Lywodraeth Cymru. Mewn partneriaeth â llyfrgelloedd lleol, nod y cynllun yw helpu atal y gostyngiad mewn darllen dros yr haf y mae llawer o blant yn ei brofi pan nad ydynt yn yr ysgol. Gyda chefnogaeth y llyfrgelloedd, mae’n darparu ffordd hwyliog o gadw meddyliau ifanc yn effro, yn rhad ac am ddim.

Dywedodd Ysgrifennydd y Cabinet dros Addysg, Lynne Neagle: “Rwy’n gwybod cymaint o bleser yw ymgolli mewn llyfr da. Mae Sialens Ddarllen yr Haf yn ffordd wych i blant ddatblygu eu sgiliau darllen, darganfod awduron newydd ac i feithrin angerdd gydol oes tuag at lyfrau.

“Dyna pam yr ydym yn ariannu’r cynllun hwn eto eleni i sicrhau bod pob plentyn yn cael y cyfle i barhau i ddarllen yn ystod gwyliau’r haf.”

Gall darllenwyr ifanc 4–11 oed gofrestru am y Sialens yn eu llyfrgell leol, neu ar-lein i gasglu gwobrau, darganfod llyfrau newydd, cofnodi eu darllen a mwynhau ystod o weithgareddau yn rhad ac am ddim. Ewch i ddarganfod mwy yn eich llyfrgell leol neu ar wefan sialensddarllenyrhaf.org.uk.