Hanes ein Byd ar y Map

add. gan Siân Lewis

Canllaw gwreiddiol i’n byd ar gyfer plant 9-12 oed, sef plethiad llawn gwybodaeth o feysydd daearyddiaeth, hanes a gwleidyddiaeth a gyflwynir drwy ddwsin o fapiau lliw.

Dewch i Deithio: Brasil

gan Anni Llŷn, Sioned V. Hughes

Dewch i deithio gyda Min a Mei wrth iddyn nhw gyflwyno diwylliannau ac ieithoedd gwahanol wledydd mewn modd deniadol, hudol a diddorol. Beth ydy’r ‘Sambadrome’? Pa fath o anifeiliaid sy’n byw yn yr Amason?

Dyma Ni

add. gan Eurig Salisbury

Gall y byd hwn fod yn lle dryslyd iawn weithiau, yn enwedig os wyt ti newydd gyrraedd. Tyrd i weld y blaned lle ry’n ni’n byw, er mwyn ateb rhai o’r cwestiynau sy’n berwi yn dy ben. O’r tir a’r môr i bobl ac amser, gall y llyfr hwn dy roi ar ben ffordd. Byddi di’n dod i ddeall rhai pethau ar dy ben dy hun hefyd. Ond cofia adael nodiadau ar gyfer pawb arall…

Neidia, Sgwarnog, Neidia!

add. gan Anwen Pierce 

Neidia law-ym-mhawen gyda Sgwarnog i gwrdd â’i pherthnasau yng ngwledydd America, Japan, Ewrop a’r Arctig, yn y stori delynegol hon am gynefinoedd ac ysglyfaethwyr ledled y byd.

Seren a Sbarc a'r Pei(riant) Amser

gan Elidir Jones

200g o flawd. 50g o fenyn. 500g o siwgwr. 4 wy. Un cloc a dau arwr twp. Dyna i gyd sydd ei angen ar gyfer gwibdaith wyllt trwy hanes Cymru – a’r peiriant amser mwyaf blasus erioed! Deinosoriaid, môr-ladron, tywysogion ac arwyr lu… ond a fydd Seren a Sbarc yn cyrraedd adref mewn amser?