Canlyniadau

 

Bu miloedd o blant ym mhob rhan o’r wlad yn cymryd rhan yn y sialens ddarllen yn 2019 i ddathlu ugain mlynedd ers ei sefydlu. Y thema oedd y ras ofod, a hynny i nodi hanner can mlynedd ers glanio ar y Lleuad, gyda gwaith celf pwrpasol gan y darlunydd plant poblogaidd Adam Stower.  

Llwyddodd sialens ddarllen The Reading Agency a’r llyfrgelloedd cyhoeddus i gyrraedd 37,469 o blant ledled Cymru yn ystod gwyliau haf yr ysgolion. Mae’r sialens yn cael ei chymeradwyo gan rieni, athrawon, Cyngor Llyfrau Cymru a Llywodraeth Cymru. 

Gyda phwysau cynyddol ar y system llyfrgelloedd cyhoeddus o ran staffio ac adnoddau, mae’n galonogol bod llyfrgelloedd yn dal i allu cynorthwyo llawer iawn o blant i ddarllen yn ystod gwyliau’r haf, gyda 62% yn mynd ymlaen i gwblhau’r sialens a darllen chwech neu ragor o lyfrau. 

Dyma’r ffigurau i gyd i chi mewn un rhestr dwt!

  • 37,369 o blant ledled Cymru yn cymryd rhan
  • 2,563 o’r rhain o dan 4 oed ac yn cymryd rhan gyda deunyddiau cyn-ysgol arbennig
  • Cwblhaodd 23,174 o blant y sialens drwy ddarllen o leiaf 6 llyfr llyfrgell (62%)
  • Dim ond 1 ym mhob 4 bachgen sy’n darllen y tu allan i’r ystafell ddosbarth bob dydd.
  • Roedd 45% o ddarllenwyr y sialens yn fechgyn
  • Ymunodd 3,240 o blant â’r llyfrgell fel aelodau newydd
  • Bu 33,240 o blant mewn amrywiaeth o ddigwyddiadau mewn llyfrgelloedd

Bu’n rhaid cynnwys Sialens Ddarllen yr Haf arlein yn 2020 oherwydd cyfyngiadau’r pandemig.

Inffograffeg yn dangos faint o blant fu'n rhan o Sialens Ddarllen yr Haf yn 2019 ac ystadegau eraill