Rajvi Glasbrook Griffiths – Ymddiriedolwr

Rajvi Glasbrook Griffiths

Yn Bennaeth Ysgol Gynradd High Cross yng Nghasnewydd sy’n gweithio ym maes addysg yng Nghymru ers 2009, mae Rajvi Glasbrook Griffiths hefyd yn Gyfarwyddwr gŵyl Llenyddiaeth Caerllion ers 2014, yn Gyfarwyddwr Prosiect Porth Caerllion ers 2016, ac yn aelod o Fwrdd Ymgynghorol y cychlgrawn Planet. Mae’n aelod o Bwyllgor Cynllun Gweithredu Cydraddoldeb Hiliol Llywodraeth Cymru yn ogystal â’i Gweithgor Cymunedau, Cyfraniadau a Chynefin Pobl Dduon, Asiaidd a Lleiafrifoedd Ethnig yn y Cwricwlwm Newydd.

“Mae’n fraint i mi ymgymryd â rôl ymddiriedolwr Cyngor Llyfrau Cymru. Mae’n elusen ac yn gorff sy’n adlewyrchu’n gryf fy ymroddiad diflino tuag at hyrwyddo a chefnogi llythrennedd, llenyddiaeth a’r iaith Gymraeg. Mae addysg a lleihau’r bwlch amddifadedd llythrennedd yn rhan fawr o’m gwaith, yn ogystal â dathlu ysgrifennu cyfrwng Cymraeg yng Nghymru a thu hwnt. Fy nod yw gwasanaethu’r bwrdd gyda’r gonestrwydd a’r pwrpas moesegol pennaf.