Blwyddlyfrau Llyfrau Plant

Blwyddlyfr

Rydym wedi curadu dewis anhygoel o lyfrau i blant ac oedolion ifanc ar gyfer ein Blwyddlyfrau; maen nhw’n cynnig toreth o gyfleoedd newydd a chyffrous i ddarllen ac yn arddangos teitlau newydd a gyhoeddwyd yng Nghymru – yn Gymraeg, yn Saesneg ac yn ddwyieithog. 

O lyfrau bwrdd lliwgar i nofelau heriol ar gyfer oedolion ifanc, mae rhywbeth yma ar gyfer pob oedran a diddordeb, ynghyd â rhestr gynhwysfawr o adnoddau sydd ar gael i helpu dysgwyr ar eu taith addysgol.  

Mae’r amrywiaeth yn cynnwys teitlau a gyhoeddwyd yng Nghymru gyda’n cymorth ni, ac yn adlewyrchu holl ystod gwahanol ddiddordebau a chwaeth darllenwyr ifanc. Gallwch hefyd gael mynediad atynt mewn fformat e-lyfr oddi ar y platfform digidol pwrpasol ffolio.cymru 

Mae yna, wrth gwrs, lawer mwy o lyfrau ar gael i blant ac oedolion ifanc nag a gynhwysir yn y Blwyddlyfr. Gallwn rannu gyda chi fanylion yr holl deitlau o Gymru sydd ar gael, ac mae croeso i chi gysylltu â ni os oes gennych ddiddordeb. 

Cymerwch gip ar ein gwefan gwales.com lle gallwch hefyd ddod o hyd i gyfoeth o adolygiadau i’ch helpu i ddewis. Mae’r holl deitlau ar gael i’w prynu drwy eich llyfrwerthwr lleol, gyda llawer o siopau’n cynnig gwasanaeth i archebu llyfrau ar-lein a’u derbyn drwy’r post, neu wasanaeth clicio a chasglu.  

Gobeithiwn yn fawr y byddwch yn mwynhau pori drwy’r Blwyddlyfrau ac yn cael ysbrydoliaeth i barhau ar eich taith ddarllen. 

@LlyfrDaFabBooks #carudarllen #lovereading 

2022

Blwyddlyfr Llyfrau Plant 2022

Flipsnack Blwyddlyfr Llyfrau Plant 2022

2021

Blwyddlyfr Llyfrau Plant 2021

Flipsnack Blwyddlyfr Llyfrau Plant 2021

2020

Blwyddlyfr Llyfrau Plant 2020