Yr Athro Carwyn Jones – Ymddiriedolwr

Yr Athro Carwyn Jones
Mae’r Athro Carwyn Jones yn gyn Brif Weinidog Cymru (2009–2018) a bu’n Aelod o’r Senedd dros Ben-y-bont ar Ogwr rhwng 1999–2021. Yn raddedig o Brifysgol Aberystwyth, aeth yn ei flaen i hyfforddi fel bargyfreithiwr gan weithio mewn practis cyfreithiol yn Siambrau Gŵyr, Abertawe am 10 mlynedd. Cafodd ei benodi yn Athro rhan amser yn Adran y Gyfraith a Throseddeg Prifysgol Aberystwyth yn 2019.

“Mae’n bleser ac yn anrhydedd i gael f’apwyntio fel Ymddiriedolwr o’r Cyngor Llyfrau. Mae’n hollbwysig bod llenyddiaeth gwlad yn adlewyrchu cymdeithas ac mae’r Cyngor yn ganolog i’r angen hwn. Wi’n edrych ymlaen i fod yn rhan o’r daith!”