Gornest Lyfrau

Her ddarllen hwyliog sy’n sbarduno darllen er pleser i blant oed cynradd Cymru

Gornest Lyfrau

 

 

Beth yw Gornest Lyfrau?

Cystadleuaeth flynyddol  sydd yn annog darllenwyr ifanc Blynyddoedd 3–6 i ddarllen er pleser. Mae Gornest Lyfrau yn annog dysgwyr i drafod y llyfrau maen nhw’n eu darllen a pharatoi fideo creadigol, fel grŵp neu ddosbarth, yn seiliedig ar un o’r llyfrau sydd ar y rhestr ddarllen.

Mae Gornest Lyfrau yn agored  i ysgolion cyfrwng Cymraeg, trawsieithol a chyfrwng Saesneg (BookSlam) ac yn addas i Flynyddoedd 3–6, fel dosbarthiadau cyfan neu grwpiau darllen.

 

Manteision Allweddol

Mae’n her ddarllen hwyliog sy’n:

  • annog plant i wirioni ar ddarllen a mwynhau llyfrau da
  • meithrin agweddau cadarnhaol a hirdymor tuag at ddarllen
  • cefnogi datblygiad llythrennedd emosiynol a meithrin sgiliau trafod, cyfathrebu a dadansoddi
  • cyd-fynd â gofynion y Cwricwlwm trwy gynnig amrywiaeth o weithgareddau i unigolion a grwpiau ar draws y Meysydd Dysgu a Phrofiad
  • hyrwyddo a chodi ymwybyddiaeth o lyfrau, awduron a darlunwyr
  • dathlu safon eithriadol ym maes llenyddiaeth plant

 

Sut mae’n gweithio?

Bydd angen i ysgolion ddewis un llyfr o’r rhestr i’w drafod ac un arall i’w gyflwyno fel hysbyseb. Cynhelir rownd sirol dan ofal y trefnwyr sirol, a bydd yr enillwyr sirol yn mynd ymlaen i’r rownd genedlaethol yn nhymor yr haf.

Bydd yr ysgolion buddugol yn ennill tlws arbennig ynghyd ag un o’r gwobrau canlynol;

  • Gwobr 1af – gwerth £200 o lyfrau
  • 2ail wobr – gwerth £150 o lyfrau
  • 3edd wobr – gwerth £100 o lyfrau

Mae mwy o wybodaeth am y rowndiau sirol a chenedlaethol yn ein Canllaw Gornest Lyfrau, sydd ar gael i ysgolion trwy gysylltu â ni’n uniongyrchol  neu’r trefnwyr sirol.

 

Rhestrau Llyfrau

Blynyddoedd 3–6 ysgolion Cymraeg

Enwogion o Fri: Wallace – Bywyd Chwilfrydig Alfred Russel Wallace
Awdur: Aneirin Karadog
Darlunydd: Alyn Smith Gwasg: Broga

Mira a’r Trip Ysgol
Awdur: Luned Aaron
Gwasg: Atebol

Nadolig y Gath yn Sain Ffagan
Awdur: Myrddin Ap Dafydd
Gwasg: Gwasg Carreg Gwalch

Dreigio: 2. Cara a Sleifarian
Awdur: Alastair Chisholm, addasiad gan Llŷr Titus
Gwasg: Rily

Cymry o Fri
Awdur: Jon Gower
Gwasg: Y Lolfa

Manawydan Jones: Y Pair Dadeni
Awdur: Alun Davies
Gwasg: Y Lolfa

 

Blynyddoedd 3-6 ysgolion Trawsieithol

Cyfres Ned y Morwr: Moi a’r Siarc
Awdur: Haf Llewelyn
Darlunydd: Valériane Leblond
Gwasg: Y Lolfa

Ddim Yma! Ddim Yma!  
Awdur: Mari Tudor
Gwasg: Atebol

Cyfres Celt y Ci: Glain y Gath  
Awdur: Rhiannon Wyn Salisbury
Darlunydd: Elin Vaughan Crowley

Mae Twm Gartref  
Awdur: Emma Bettridge
Addaswyd/Cyfieithwyd gan Anwen Pierce
Gwasg: Graffeg

 

Pa adnoddau fydd ysgolion yn eu cael?

Mae Canllaw a Phecyn Gweithgareddau ar gael i ysgolion trwy gysylltu â ni’n uniongyrchol plant@llyfrau.cymru neu’r trefnwyr sirol.

 

Cofrestrwch i’r gystadleuaeth Gornest Lyfrau

Gall ysgolion gofrestru gyda’u trefnydd lleol erbyn 19 Ionawr 2024.

 

Os hoffech ragor o wybodaeth cysylltwch â plant@llyfrau.cymru