Cyllid a Llywodraethiant

Mae ar bob corff angen trefn ariannol da a llywodraethiant cryf.

Mae’r Adran Cyllid a Llywodraethiant yn cydweithio’n agos gyda gweddill adrannau’r Cyngor i sicrhau fod y corff yn gweithio’n effeithiol ar draws pob agwedd o’i waith ac yn ystyried gwerth am arian.

Yn ogystal, mae’n cefnogi gweithgareddau busnes y Ganolfan Ddosbarthu, ac yn helpu i sichrau bod y Cyngor yn darparu gwasanaeth cwsmer o ansawdd uchel.

Yr Adran hon sydd hefyd yn gyfrifol am weithdrefnau caffael, yn arbennig yng nghyd-destun cyflwyno system TG newydd ar gyfer y Ganolfan Ddosbarthu rhwng 2020–22.

 

Manylion Cyswllt

Pennaeth Busnes a Chorfforaethol – Mererid Boswell mererid.boswell@llyfrau.cymru

Swyddog Corfforaethol – Emma Evans emma.evans@llyfrau.cymru

Swyddog Llywodraethiant ac Ysgrifenyddes y Prif Weithredwr – Menai Lloyd Williams menai.williams@llyfrau.cymru