Grantiau i Gyhoeddwyr (deunydd Saesneg)

Mae Cyngor Llyfrau Cymru yn cynnig grantiau tuag at gyhoeddi ystod o lyfrau a chylchgronau Saesneg eu hiaith, yn bennaf i lyfrau â ffocws diwylliannol Cymreig, i oedolion a phlant, yn cynnwys deunydd hamdden a theitlau llenyddol. Nid ydym yn ariannu gwerslyfrau a deunydd addysgol cyffelyb. Mae grantiau hefyd ar gael i gyhoeddwyr tuag at gomisiynu awduron, cyflogi golygyddion creadigol a swyddogion marchnata a thuag at rai cynlluniau marchnata llyfrau. Mae manylion pellach i’w cael isod.