Dyddiadau Cau (Deunydd Saesneg)

Caiff grantiau cyhoeddi eu dyfarnu bedair gwaith y flwyddyn gan y Panel Grantiau Cyhoeddi Saesneg. Mae’r Panel fel arfer yn cwrdd ym mis Chwefror, Mai, Gorffennaf a Hydref. Cyhoeddir dyddiadau cau ar gyfer ceisiadau ymlaen llaw. Fel rheol, ni ddyfernir grantiau fwy na dwy flynedd cyn y dyddiad cyhoeddi arfaethedig. Am wybodaeth bellach, gweler y canllawiau ar gyfer cynlluniau unigol ar ein tudalen Sut i Ymgeisio.

PANEL MAI 2022
Dyddiadau cau ar gyfer ceisiadau i banel Mai 2022 fel a ganlyn:

Grantiau Llyfrau Llenyddol Unigol/Marchnata/Clasuron – 9 MAWRTH 2022

Grantiau Gweithgareddau Marchnata Bach/Blaendaliadau Awduron – 30 MAWRTH 2022

PANEL GORFFENNAF 2022
Dyddiadau cau ar gyfer ceisiadau i banel Gorffennaf 2022 fel a ganlyn:

Grantiau Llyfrau Llenyddol Unigol/Marchnata/Clasuron/Grantiau Cylchgronau Bach – 18 MAI 2022

Grantiau Gweithgareddau Marchnata Bach/Blaendaliadau Awduron – 8 MEHEFIN 2022

PANEL HYDREF 2022
Dyddiadau cau ar gyfer ceisiadau i banel Hydref 2022 fel a ganlyn:

Grantiau Llyfrau Llenyddol Unigol/Marchnata/Clasuron – 22 AWST 2022

Grantiau Gweithgareddau Marchnata Bach/Blaendaliadau Awduron – 12 MEDI 2022