Dyddiadau Cau (Deunydd Saesneg)

Caiff grantiau cyhoeddi eu dyfarnu bedair gwaith y flwyddyn gan y Panel Grantiau Cyhoeddi Saesneg. Mae’r Panel fel arfer yn cwrdd ym mis Chwefror, Mai, Gorffennaf a Hydref. Cyhoeddir dyddiadau cau ar gyfer ceisiadau ymlaen llaw. Fel rheol, ni ddyfernir grantiau fwy na dwy flynedd cyn y dyddiad cyhoeddi arfaethedig. Am wybodaeth bellach, gweler y canllawiau ar gyfer cynlluniau unigol ar ein tudalen Sut i Ymgeisio.