Dyddiadau Cau (Deunydd Saesneg)

Caiff grantiau cyhoeddi eu dyfarnu bedair gwaith y flwyddyn gan y Panel Grantiau Cyhoeddi Saesneg. Mae’r Panel fel arfer yn cwrdd ym mis Chwefror, Mai, Gorffennaf a Hydref. Cyhoeddir dyddiadau cau ar gyfer ceisiadau ymlaen llaw. Fel rheol, ni ddyfernir grantiau fwy na dwy flynedd cyn y dyddiad cyhoeddi arfaethedig. Am wybodaeth bellach, gweler y canllawiau ar gyfer cynlluniau unigol ar ein tudalen Sut i Ymgeisio.

PANEL HYDREF 2021
Dyddiadau cau ar gyfer ceisiadau i banel Hydref 2021 fel a ganlyn:

Grantiau Llyfrau Llenyddol Unigol/Marchnata/Clasuron – 23 AWST 2021

Grantiau Gweithgareddau Marchnata Bach/Blaendaliadau Awduron – 13 MEDI 2021