Dyddiadau Cau (Deunydd Saesneg)

Caiff y grantiau cyhoeddi eu dyfarnu bedair gwaith y flwyddyn gan yr  Is-bwyllgor  Datblygu Cyhoeddi Saesneg. Mae’r Is-bwyllgor fel arfer yn cwrdd ym misoedd Chwefror, Mai, Gorffennaf a Hydref. Cyhoeddir dyddiadau cau ar gyfer ceisiadau ymlaen llaw. Fel rheol, ni ddyfernir grantiau fwy na dwy flynedd cyn y dyddiad cyhoeddi arfaethedig. Am ragor o wybodaeth, gweler y canllawiau ar gyfer cynlluniau unigol ar ein tudalen Sut i Ymgeisio.

 

IS-BWYLLGOR GORFFENNAF 2024
Dyddiadau cau ar gyfer ceisiadau i’r is-bwyllgor Gorffennaf 2024 fel a ganlyn:

Grantiau Llyfrau Llenyddol Unigol/Clasuron – 24 MAI 2024

Blaendaliadau Awduron/Marchnata – 24 MAI 2024

IS-BWYLLGOR HYDREF 2024
Dyddiadau cau ar gyfer ceisiadau i’r is-bwyllgor Hydref 2024 fel a ganlyn:

Grantiau Llyfrau Llenyddol Unigol/Clasuron – 14 AWST 2024

Blaendaliadau Awduron/Marchnata – 14 AWST 2024