Dyddiadau Cau (Deunydd Saesneg)

Caiff y grantiau cyhoeddi eu dyfarnu bedair gwaith y flwyddyn gan yr  Is-bwyllgor  Datblygu Cyhoeddi Saesneg. Mae’r Is-bwyllgor fel arfer yn cwrdd ym misoedd Chwefror, Mai, Gorffennaf a Hydref. Cyhoeddir dyddiadau cau ar gyfer ceisiadau ymlaen llaw. Fel rheol, ni ddyfernir grantiau fwy na dwy flynedd cyn y dyddiad cyhoeddi arfaethedig. Am ragor o wybodaeth, gweler y canllawiau ar gyfer cynlluniau unigol ar ein tudalen Sut i Ymgeisio.

 

IS-BWYLLGOR HYDREF 2023
Dyddiadau cau ar gyfer ceisiadau i’r is-bwyllgor Hydref 2023 fel a ganlyn:

Grantiau Llyfrau Llenyddol Unigol/Clasuron – 24 AWST 2023

Blaendaliadau Awduron/Marchnata/Grantiau Gweithgareddau Marchnata Bach – 31 AWST 2023

IS-BWYLLGOR CHWEFROR 2024
Dyddiadau cau ar gyfer ceisiadau i’r is-bwyllgor Chwefror 2024 fel a ganlyn:

Grantiau Llyfrau Llenyddol Unigol/Clasuron – 8 RHAGFYR 2023

Blaendaliadau Awduron/Marchnata/Grantiau Gweithgareddau Marchnata Bach – 15 RHAGFYR 2023