Sut i Ymgeisio

Mae croeso i unrhyw gyhoeddwr sydd am gael cyngor ynglŷn â’r drefn o ymgeisio am grantiau gysylltu â’r Adran Datblygu Cyhoeddi yn uniongyrchol ar english.grants@books.wales, yn enwedig os ydych yn gyhoeddwr newydd sy’n ystyried mentro i’r maes. Nid yw’r Cyngor yn derbyn ceisiadau am grant yn uniongyrchol gan awduron nac artistiaid.

Os ydych yn awdur, yn ddarlunydd neu’n ddylunydd sy’n chwilio am gefnogaeth, mae angen i chi sicrhau cefnogaeth gan gyhoeddwr a fydd yn eu tro yn cyflwyno cais i’r Cyngor Llyfrau. 

Am sgwrs gychwynnol am y grantiau sydd ar gael ar gyfer cyhoeddi deunydd Saesneg yng Nghymru, cysylltwch gyda Dr Ashley Owen: english.grants@books.wales.

FFURFLENNI CAIS, Canllawiau ac Amodau – DEUNYDD SAESNEG

Darllenwch y canllawiau ac amodau perthnasol isod cyn mynd ati i lenwi’r ffurflenni cais ar gyfer grantiau i gyhoeddiadau Saesneg. Os ydych yn ansicr am unrhyw beth, cysylltwch gyda’n Swyddog Grantiau Saesneg Dr Ashley Owen ar english.grants@books.wales neu 01970 624151.

BLAENDALIADAU/COMISIYNAU I AWDURON A DARLUNWYR

GRANTIAU LLYFRAU LLENYDDOL UNIGOL (SAESNEG)

GRANTIAU MARCHNATA

GRANTIAU GWEITHGAREDDAU MARCHNATA BACH

GRANTIAU I GYLCHGRONAU BACH A GWEISG BYCHAIN

GRANTIAU I GYLCHGRONAU DIWYLLIANNOL (SAESNEG)

GRANTIAU CLASURON

GRANTIAU CEFNOGI SWYDDI

GRANTIAU CYHOEDDI REFENIW

 

Gweler hefyd yr wybodaeth ar y tudalennau ‘Dyddiadau Cau’ a ‘Tendrau’.