Sut i Ymgeisio

Mae croeso i unrhyw un sydd am gael cyngor ynglŷn â’r drefn o ymgeisio am grantiau gysylltu â’r Adran Grantiau yn uniongyrchol, yn enwedig os ydych yn gyhoeddwr newydd sy’n ystyried mentro i’r maes. Nid yw’r Cyngor yn derbyn ceisiadau am grant yn uniongyrchol gan unigolion.

Os ydych yn awdur, yn ddarlunydd neu’n ddylunydd sy’n chwilio am gefnogaeth, mae angen i chi sicrhau cefnogaeth gan gyhoeddwr a fydd yn eu tro yn cyflwyno cais i’r Cyngor Llyfrau. 

Am sgwrs gychwynnol am y grantiau sydd ar gael ar gyfer cyhoeddi deunydd Saesneg yng Nghymru, cysylltwch gyda Dr Ashley Owen: english.grants@books.wales.

FFURFLENNI CAIS, Canllawiau ac Amodau – DEUNYDD SAESNEG

Darllenwch y canllawiau ac amodau perthnasol isod cyn mynd ati i lenwi’r ffurflenni cais ar gyfer grantiau i gyhoeddiadau Saesneg. Os ydych yn ansicr am unrhyw beth, cysylltwch gyda’n Swyddog Grantiau Saesneg Dr Ashley Owen ar english.grants@books.wales neu 01970 624151.

Blaendaliadau / Comisiynau i Awduron a Darlunwyr – Canllawiau 2021

Blaendaliadau / Comisiynau i Awduron a Darlunwyr – Termau ac Amodau

Blaendaliadau / Comisiynau ar gyfer Awduron a Darlunwyr – Ffurflen Gais

 

Grantiau Llyfr Llenyddol Unigol (Saesneg) – Canllawiau 2021

Grantiau Llyfr Llenyddol Unigol (Saesneg) – Termau ac Amodau

Grantiau Llyfr Llenyddol Unigol (Saesneg) – Ffurflen Gais

 

Grantiau Marchnata – Canllawiau 2021

Grantiau Marchnata – Ffurlen Gais

Grantiau Marchnata – Termau ac Amodau

 

Grantiau Gweithgareddau Marchnata Bach – Canllawiau 2021

Grantiau Gweithgareddau Marchnata Bach – Termau ac Amodau

Grantiau Gweithgareddau Marchnata Bychain – Ffurflen Gais

 

Grantiau i Gylchgronau Bach a Gweisg Bychain – Canllawiau 

Grantiau i Gylchgronau Bach a Gweisg Bychain – Termau ac Amodau

Grantiau i Gylchgronau Bach a Gweisg Bychain – Ffurflen Gais

Grantiau i Gylchgronau Diwylliannol  (Saesneg) – Canllawiau 

Grantiau i Gylchgronau Diwylliannol (Saesneg) – Termau ac Amodau

 

Grantiau Clasuron – Canllawiau 2021

 

Grantiau Cenfogi Swyddi – Canllawiau 2021

 

Grantiau Cyhoeddi Refeniw – Canllawiau 2021