Fideos Awduron

Mae Cyngor Llyfrau Cymru, gyda chefnogaeth Llywodraeth Cymru, wedi creu cyfres arbennig o fideos gydag awduron plant o Gymru i ysbrydoli a chefnogi darllen er pleser gartref neu yn yr ystafell ddosbarth.

Mae’r awduron yn siarad am beth mae darllen yn ei olygu iddyn nhw ac yn trafod y stori y tu ôl i’r stori. Maen nhw hefyd yn rhoi darlleniad byr ac yn gosod her greadigol.

huw aaron

MYRDDIN AP DAFYDD

Valériane Leblond

Bethan Gwanas

MELERI WYN jAMES

casia Wiliam

huw davies

luned aaron

Manon Steffan Ros

Eurig Salisbury

Elidir jones

medi jones-Jackson

anni llyn