Fideos Awduron

Mae Cyngor Llyfrau Cymru, gyda chefnogaeth Llywodraeth Cymru, wedi creu cyfres arbennig o fideos gydag awduron plant o Gymru i ysbrydoli a chefnogi darllen er pleser gartref neu yn yr ystafell ddosbarth.

Mae’r awduron yn siarad am beth mae darllen yn ei olygu iddyn nhw ac yn trafod y stori y tu ôl i’r stori. Maen nhw hefyd yn rhoi darlleniad byr ac yn gosod her greadigol.

Ymhlith y ffilmiau cyntaf mae Huw Aaron, Myrddin ap Dafydd, Valériane Leblond a Lucy Owen (noder bod fideo Lucy yn Saesneg). Bydd rhagor o ffilmiau’n cael eu hychwanegu at y wefan yn ystod mis Mawrth 2021 yn Gymraeg ac yn Saesneg.

huw aaron

MYRDDIN AP DAFYDD

Valériane Leblond

Lucy Owen (Cyfrwng Saesneg)