Lola

Dwi’n astudio Saesneg a dwi’n angerddol am y pwnc. Dwi’n ymroddedig i roi mynediad i ddarllen i blant mewn ysgolion cynradd a phobl ifanc mewn ysgolion uwchradd. Darllen er pleser sy’n bennaf gyfrifol am fy mrwdfrydedd i astudio Saesneg. Darllen, ar ba ffurf bynnag, yw un o’r sgiliau mwyaf gwerthfawr y gallwn eu meddu, a thrwy ddiogelu ein llyfrgelloedd rydyn ni’n sicrhau y bydd darllen ar gael i bawb bob amser.