Cyfarwyddiadau Cystadlu i Ysgolion

Cystadleuaeth sy’n annog plant i ddarllen a thrafod llyfrau Cymraeg yw Darllen Dros Gymru. Mae cyfarwyddiadau ar sut i fod yn rhan o’r digwyddiad blynyddol yma i’w cael drwy ddilyn y ddolen isod a lawrlwytho dogfen pdf. 

Oherwydd ansicrwydd yn sgil Covid-19 ni fyddwn yn cynnal ein rowndiau cenedlaethol arferol yn Aberystwyth yn 2021. Yn hytrach, byddwn yn gwobrwyo enillwyr sirol ac yn dewis enillwyr cenedlaethol o blith y rhain.

Cyfarwyddiadau Cystadlu – Darllen Dros Gymru 2020-2021