Hanes

Baner yn dathlu 20 mlynedd ers sefydlu Sialens Ddarllen yr Haf

‘Yn 2019, roedd yn union 20 mlynedd ers sefydlu Sialens Ddarllen yr Haf. Hon ywr ymgyrch flynyddol fwyaf yn y DU i hyrwyddo darllen ymysg plant rhwng 4 ac 11 oed. Ei nod yw eu hannog i ymweld âu llyfrgelloedd lleol au hysbrydoli i ddarllen er mwyn pleser. Elusen ‘The Reading Agency sy’n trefnu’r her flynyddol ar draws y DU. Mae pob un or awdurdodau llyfrgell yng Nghymru yn cymryd rhan ac mae’r ymgyrch yn cael ei chefnogi yma gan Lywodraeth Cymru a Chyngor Llyfrau Cymru.