Lowri Ifor – Ymddiriedolwr

Lowri Ifor

Yn gyn athrawes, mae Lowri Ifor wedi gweithio i Amgueddfa Lechi Cymru ers 2018 fel Swyddog Addysg a Digwyddiadau ac mae hefyd yn dysgu dosbarth Cymraeg i Oedolion. Bu’n Olygydd Llyfrau Plant gyda Gwasg Carreg Gwalch rhwng 2018–2019 ac mae’n un o olygyddion cylchgrawn Codi Pais ers 2018 yn ogystal ag yn aelod o bwyllgor Noson Pedwar a Chwech sy’n trefnu digwyddiadau cerddorol a llenyddol Cymraeg yn ardal Caernarfon.

“Fel nifer, mae darllen wedi bod yn ddihangfa i mi yn ystod y flwyddyn ddiwethaf, ac mae safon y llyfrau sydd wedi eu cyhoeddi’n ddiweddar yn dangos ei bod hi’n gyfnod cyffrous yn y byd cyhoeddi yng Nghymru ar hyn o bryd. Dwi’n falch iawn i gael y cyfle yma i ymuno â’r Bwrdd i gefnogi gwaith y Cyngor Llyfrau dros y blynyddoedd nesaf.”