Stori Sydyn

Stori Sydyn

Cyfres o lyfrau byrion, gafaelgar a all apelio at ddarllenwyr o bob math a gallu – a hynny am £1 yr un yn unig.

Un o brif amcanion cyfres Stori Sydyn yw annog darllenwyr llai hyderus i afael mewn llyfr a rhoi cynnig arni. Cyhoeddir 4 teitl yn flynyddol – 2 yn y Gymraeg a 2 yn Saesneg – ar amrywiaeth eang o themâu. Cydllynir y cynllun gan Gyngor Llyfrau Cymru gyda chefnogaeth Llywodraeth Cymru.