Llyfrau yn y Gyfres

LLun yn dangos y pedwar llyfr gafodd eu cyhoeddi fel rhan o gyfres Stori Sydyn 2020

Cafodd pedwar llyfr eu cyhoeddi yng Nghymru fel rhan o gyfres Stori Sydyn yn 2022 – dau yn Gymraeg a dau yn Saesneg.

Teitlau Cymraeg

  • Un Noson – Llio Elain Maddocks (Y Lolfa).
  • Dau Frawd, Dwy Gêm: Stori’r Cabangos – Dylan Ebenezer (Y Lolfa).

Teitlau Saesneg

  • Return to the Sun – Tom Anderson (Graffeg)
  • The Replacement Centre – Fflur Dafydd (Graffeg).

Cafodd pedwar llyfr eu cyhoeddi yng Nghymru fel rhan o gyfres Stori Sydyn yn 2020 – dau yn Gymraeg a dau yn Saesneg.

Teitlau Cymraeg

  • Herio i’r Eithaf (Y Lolfa) gan Huw Jack Brassington
  • Pobl Fel Ni (Y Lolfa) gan Cynan Llwyd

Teitlau Saesneg

  • Hidden Depths (Rily) gan Ifan Morgan Jones
  • Dogs for Life (Rily) gan Alison Stokes

Mae manylion am deitlau eraill yn y gyfres Stori Sydyn i’w cael ar wefan gwales.com.