Llyfrau yn y Gyfres

LLun yn dangos y pedwar llyfr gafodd eu cyhoeddi fel rhan o gyfres Stori Sydyn 2020

Cafodd pedwar llyfr eu cyhoeddi yng Nghymru fel rhan o gyfres Stori Sydyn yn 2023 – dau yn Gymraeg a dau yn Saesneg.

Teitlau Cymraeg

 • Aduniad – Elidir Jones (Y Lolfa)
 • Gwledd – Lowri Haf Cooke (Y Lolfa)

Teitlau Saesneg

 • The Journey – Maggie Ogunbanwo (Graffeg)
 • Last Resort – Richard Williams (Graffeg)

 

Cafodd pedwar llyfr eu cyhoeddi yng Nghymru fel rhan o gyfres Stori Sydyn yn 2022 – dau yn Gymraeg a dau yn Saesneg.

Teitlau Cymraeg

 • Un Noson – Llio Elain Maddocks (Y Lolfa)
 • Dau Frawd, Dwy Gêm: Stori’r Cabangos – Dylan Ebenezer (Y Lolfa)

Teitlau Saesneg

 • Return to the Sun – Tom Anderson (Graffeg)
 • The Replacement Centre – Fflur Dafydd (Graffeg)

 

Cafodd pedwar llyfr eu cyhoeddi yng Nghymru fel rhan o gyfres Stori Sydyn yn 2020 – dau yn Gymraeg a dau yn Saesneg.

Teitlau Cymraeg

 • Herio i’r Eithaf – Huw Jack Brassington (Y Lolfa)
 • Pobl Fel Ni – Cynan Llwyd (Y Lolfa)

Teitlau Saesneg

 • Hidden Depths – Ifan Morgan Jones (Rily)
 • Dogs for Life – Alison Stokes (Rily)

 

Mae manylion am deitlau eraill yn y gyfres Stori Sydyn i’w cael ar wefan gwales.com.

Mae’r rhain i gyd ar gael i’w prynu yn eich siop lyfrau leol neu i’w benthyg yn eich llyfrgell leol.